Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Bogusław
Nazwisko: Wołoszański
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 22-03-1950
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 15-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogusław Wołoszański został zarejestrowany 06.02.1985 r. w Biurze „C” MSW pod nr. rej. 90252 przez Wydz. III Depart. I MSW w kategorii zab.[ezpieczenie operacyjne]. W dniu 09.10.1985 r. został pozyskany w charakterze KO (obierając pseudonim „Ben”) i zarejestrowany 15.10.1985 r. w Samodzielnej Sekcji Ewidencji Depart. I MSW pod numerem 16565 przez Wydz. III Depart. I MSW w kategorii KO [Kontakt Operacyjny] o pseud. „Rewo” [w materiale aktowym wym. niekiedy jako „Revo”]. Pozyskany na podstawie patriotycznej i ideowo-politycznej, przed wyjazdem do Londynu jako akredytowany korespondent Polskiego Radia i Telewizji. W podpisanej przez niego 26.11.1985 r. Instrukcji wyjazdowej podjął się wykonania zleconych mu zadań: m.in. opracowania naprowadzeń na osoby uplasowane w instytucjach interesujących z wywiadowczego punktu widzenia lub posiadających kontakt z takimi osobami; uzyskiwanie bieżących informacji politycznych z zakresu polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii i wrogich ośrodków emigracyjnych; aktywne dotarcie do obiektów [tj. instytucji] wskazanych w trakcie szkolenia. Postanowieniem z dnia 07.02.1989 r. zrezygnowano (zatwierdzone przez naczelnika Wydz. III Depart. I MSW 13.02.1989 r.) z dalszego prowadzenia sprawy kontaktu operacyjnego "Rewo", w związku z jego powrotem w grudniu 1988 r. do kraju. Materiały sprawy przekazano do archiwum Depart. I MSW dnia 18.02.1989 r. i zarchiwizowano pod sygn. J-11465. Zdjęto z czynnej ewidencji operacyjnej Biura "C" MSW 27.02.1989 r. Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; karta Mkr-2 z kartoteki Depart. I MSW; dziennik rejestracyjny MSW poz. 90252; dziennik rejestracyjny S.S.E. Depart. I MSW poz. 16565; dziennik archiwalny S.S.E. Depart. I MSW poz. 11465; akta osobowe KO „Rewo” o sygn. IPN BU 02014/38 (J-11465); IPN BU 01824/250/D (J-11465); teczka personalna KO "„Rewo” o sygn. IPN BU 02778/720/D (J-11465); karta ewidencyjna prowadzonych spraw funkcjonariusza Depart. I MSW.
W ewidencji Biura "C" MSW odnotowano różne fakty zainteresowania operacyjnego (zapytania różnych jednostek i struktur organów bezpieczeństwa państwa o osobę B. Wołoszańskiego) wyrażające się sprawdzaniem jego osoby i koordynacją rejestracji w ewidencji operacyjnej MSW: 1) 09.07.1985 – przez Wydz. X Depart. I MSW – powód zapytania nie został określony (odpowiada mu koordynacja 4855/1985); 2) 18.07.1985 – przez Wydz. VI Depart. III MSW – „spr.[awa] obiekt. [owa]” lub "sprawdzenie obiektu"; 3) 25.09.1985 – przez Wydz. II Depart. I MSW – „spr.[awdzenie]”; 4) 12.03.1986 – przez Oddział II Zarządu I Szefostwa WSW – "p.[rzed] rozprac.[owaniem]" (koordynacja 1718/1986); 5) 25.06.1987 – przez Wydz. V Depart. Kadr MSW - dot. zapytania o adres i karalność (koordynacja 4710/1987); 6) 19.08.1987 – nie odnotowano autora zapytania – „Wyjazd Anglia”; 7) 25.05.1988 – Dział Kadr [nieczytelne, prawdopodobnie: S.[tołeczny] Z.[arząd] Z.[drowia] MSW – „czł.[onek] rodz.[iny] kand.[ydata] do sł.[użby] w MO" (koordynacja 3453/1988). Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dzienniki koordynacyjne Biura "C" MSW: poz. 4855 z 09.07.1985; poz. 1718 z 12.03.1986; poz. 4710 z 25.06.1987; poz. 3453 z 26.05.1988; ; zapisy w bazie SYSKIN.
Akta paszportowe. Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW; karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej MSW; akta o sygn. IPN BU 1005/71208 (sygn. wytwórcy EAGM 071208); o sygn. IPN BU 1386/10311 (sygn. wytwórcy EAPP 010311) i o sygn. IPN BU 908/31604 (sygn. wytwórcy EAGU 031604).
.