Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Foriasz
Miejsce urodzenia: Owieczki gm. Klonowa pow. Sieradz
Data urodzenia: 03-01-1920
Imię ojca: Brak danych
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leon Foriasz pseudonim "Longin", od roku 1946 do końca października 1947 żołnierz antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenach powiatów Wieluń i Sieradz, figuruje w aktach operacyjnych UB z PUBP w Wieluniu i WUBP w Łodzi z lat 1946-1947. Akta te zatytułowano: "Materiały dotyczące zabójstw funkcjonariuszy MO i UB przez bandy w latach 1946-1949 na terenie powiatu wieluńskiego". Materiały te zawierają m.in. sprawozdania i meldunki z dochodzeń oraz raporty dot. okoliczności zabicia kilkunastu funkcjonariuszy MO, UB i KBW przez różne zbrojne oddziały KWP. Na str. 41-43 ww. akt zapisano między innymi, że w dniu 30/31.10.1947 około północy grupa operacyjna MO i UB z PUBP w Wieluniu we wsi Raczyn pow. Wieluń otoczyła dom rodziców jednego z partyzantów KWP - Kazimierza Szczepańskiego pseudonim "Wicher". Zapisano także, że z tego domu zaczęło uciekać i strzelać do funkcjonariuszy MO i UB "czterech bandytów", tj. partyzantów KWP, którzy śmiertelnie postrzelili oficera PUBP w Wieluniu i sierżanta MO, którzy następnie zmarli. Natomiast rano funkcjonariusze UB znaleźli i zatrzymali rannego Leona Foriasza pseudonim "Longin", mieszkańca wsi Owieczki gm. Klonowa pow. Sieradz. Zanotowano, że "ranny bandyta [tj. partyzant Leon Foriasz] po przewiezieniu go do PUBP w Wieluniu zmarł". IPN Ld PF10/530 t. 1 (618/X).
Leon Foriasz pseudonim "Longin" występuje (wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego) w aktach operacyjnych UB z PUBP w Wieluniu i WUBP w Łodzi z lat 1946-1950 zatytułowanych "Nielegalne organizacje po wyzwoleniu". Materiały te zawierają m.in. sprawozdania i meldunki z dochodzeń i operacji UB oraz raporty dot. zbrojnych starć grup MO i UB z partyzantami KWP. W raporcie szefa PUBP w Wieluniu datowanym 1 listopada 1947 zapisano między innymi, że nocą 30/31.10.1947 grupa operacyjna MO i UB z PUBP w Wieluniu we wsi Raczyn gm. Wydrzyn pow. Wieluń otoczyła dom rodziców partyzanta KWP - Kazimierza Szczepańskiego pseudonim "Wicher". Zapisano, że z tego domu zaczęło uciekać i strzelać do funkcjonariuszy MO i UB "czterech bandytów", tj. partyzantów KWP, którzy śmiertelnie postrzelili oficera PUBP w Wieluniu i sierżanta MO, którzy następnie zmarli w szpitalu. Zapisano także, że "spośród uciekających bandytów jeden został ranny a to Foriasz Leon pseudonim >Longin< ur. 3 stycznia 1920 r. i zam. we wsi Owieczki gm. Klonowa pow. Sieradz, którego schwytano". Zanotowano, że "ranny bandyta [tj. partyzant Leon Foriasz] po przywiezieniu go do Urzędu zmarł". IPN Ld PF10/608 (781/X) t. 1.
Leon Foriasz pseudonim "Topolewski", od roku 1943 do 1945 żołnierz AK na terenach powiatów Wieluń i Sieradz, występuje (wraz z kilkuset innymi żołnierzami AK) w aktach operacyjnych UB z WUBP w Łodzi z lat 1945-1955. Te materiały Wydziału III WUBP/WUdsBP w Łodzi dotyczyły rozpracowania środowiska byłych żołnierzy AK z Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej w latach 1949-1955. Zawierają m.in. meldunki, służbowe notatki i raporty, doniesienia tajnych informatorów UB, wykazy inwigilowanych oraz zatrzymanych przez UB członków AK z terenu województwa łódzkiego, protokół zebrania Komisji Likwidacyjnej AK Okręgu Łódzkiego z dn. 16.10.1945. IPN Ld PF10/670 (895/X).
Leon Foriasz pseudonim "Topolewski", w roku 1945 żołnierz AK działający na terenach powiatów Wieluń i Sieradz - figuruje w aktach ewidencyjnych oraz w kartotekach UB z WUBP w Łodzi, PUBP w Sieradzu i MBP z lat 1945-1947. Zapisano w nich między innymi, że w dniu 15.10.1945 Leon Foriasz, mieszkaniec wsi Owieczki gm. Klonowa pow. Sieradz, "ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną b. AK w Sieradzu jako szeregowy łącznik AK Okręgu Łódzkiego". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.