Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Mystkowski
Miejsce urodzenia: Łapy pow. Białystok
Data urodzenia: --1925
Imię ojca: Brak danych
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Mystkowski pseud. "Czuma" i "Tito" figuruje, wraz z dwustu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), w aktach KW MO w Białymstoku z lat 1980-1981 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do [oddziału] >Burego<". To opracowanie pionu archiwalnego SB dot. żołnierzy III Brygady Wileńskiej NZW - walczących z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1947 na terenach powiatów Wysokie Mazowieckie, Siemiatycze, Białystok i Bielsk Podlaski pod dowództwem kpt. Romualda Rajsa pseud. "Bury". W kwestionariuszu dot. ww. partyzanta NZW zapisano między innymi, że Edward Mystkowski pseud. "Czuma" i "Tito" to kapral NZW, który "w okresie od września 1945 r. do lutego 1946 r. na terenie woj. białostockiego był członkiem bojówki PAS Komendy Okręgu NZW krypt. >Chrobry< dowodzonej przez >Burego< i >Rekina<. Brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych (...). 14 lutego 1946 r. został przydzielony do żandarmerii [NZW] Komendy Powiatu krypt. >Mazur< pod dowództwem >Gryfa<. Zabity w lutym 1946 r. przez grupę operacyjną [UB-KBW] w Tykocinie". IPN Bi 019/31 (1/29).
Edward Mystkowski pseud. "Czuma" występuje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1979-1982 zatytułowanym "Karty na czyn przestępczy do charakterystyki nr 67". To opracowanie pionu archiwalnego SB dot. żołnierzy antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego - walczących z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1949 na terenach powiatów Wysokie Mazowieckie, Białystok i Bielsk Podlaski oraz ich kolejnych zbrojnych akcji przeprowadzanych w ramach oddziałów podległych Komendzie Powiatowej NZW krypt. "Mazur" (obejmującej obszar głównie pow. Wysokie Mazowieckie). Edward Mystkowski pseud. "Czuma" jest wymieniany, wraz z pięcioma innymi partyzantami NZW, w opisie zbrojnej akcji partyzanckiego oddziału NZW w dniu 12 grudnia 1945. Ta opisana akcja grupy partyzantów dot. ujęcia i następnie zastrzelenia dwóch funkcjonariuszy UB w Sokołach pow. Wysokie Mazowieckie. IPN Bi 019/35 (1/32).
.