Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Nagala
Miejsce urodzenia: Jeziory pow. Sieradz
Data urodzenia: 22-08-1923
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Nagala, mieszkaniec wsi Jeziory pow. Sieradz i w latach 1946-1947 żołnierz niepodległościowego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), figuruje wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia, w materiałach operacyjnych i administracyjnych UB z Wydz. III WUBP w Łodzi z lat 1947-1950. Materiały te obejmują przede wszystkim telefonogramy, meldunki i raporty UB z PUBP w Sieradzu za lata 1947-1950 dotyczące działalności zbrojnego podziemia na terenie powiatu sieradzkiego. Materiały te zawierają m.in. listy aresztowanych, skazanych i zabitych członków KWP i innych organizacji, wykazy "melin" i szlaków partyzanckich oddziałów, spisy członków i współpracowników kilku oddziałów KWP, wykazy "wrogiego elementu", plany działań UB wobec podziemia. Stanisław Nagala figuruje w sprawozdaniu szefa PUBP w Sieradzu datowanym 4 grudnia 1948 i dot. wykazu "aresztowanych i zabitych członków bandy KWP". Zapisano w nim między innymi, że Stanisław Nagala to syn Wojciecha i Weroniki ur. 22.08.1923 we wsi Jeziory gm. Bogumiłów pow. Sieradz i tam zamieszkały, żonaty, który "należał do PSL" oraz "do bandy >Lisa-Kuli< [tj. do partyzanckiego oddziału KWP pod dowództwem Jana Kwapisza pseud. >Lis-Kula<]". Zapisano także, że Stanisław Nagala został przez UB "zatrzymany dnia 18 czerwca 1947 r." i 21 czerwca 1947 "przekazany do WUBP w Łodzi", gdzie "powiesił się". IPN Ld PF10/375 t. 2 (396/X).
.