Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Grzegorz
Nazwisko: Olszowski
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 17-12-1965
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Wiesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Olszowski występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kokos” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 14.05.1982 pod nr. rej. KA 49627 (25.08.1982 zmieniono kategorię rejestracji na operacyjne rozpracowanie) i prowadzonej przez Wydział V-1 KW MO/WUSW Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji, z której wynikało, że na terenie Katowic po ogłoszeniu stanu wojennego podjęła działalność „nielegalna” organizacja młodzieżowa zajmująca się drukiem i kolportażem ulotek o „wrogiej treści”. Celem sprawdzenia było ustalenie składu osobowego, systemu łączności oraz punktów kontaktowych grupy, a także powiązań z b. działaczami NSZZ „Solidarność” i "Konfederacji Polski Niepodległej" (KPN). W wyniku działań operacyjnych potwierdzono istnienie organizacji pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu”, której celem miało być „odzyskanie swobód demokratycznych i wolności osobistej Polaków”. Jednym z członków konspiracyjnej organizacji był uczeń VIII LO w Katowicach T. Olszowski. Ww., który brał m.in. udział w redagowaniu i drukowaniu „nielegalnych wydawnictw” został w dn. 20.09.1982 zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako figurant SOR „Kokos” pod nr. rej. KA 50928/49627. W ramach prowadzonej sprawy przeszukano miejsce zamieszkania ww. W materiałach znajduje się również informacja, że T. Olszowski, który „wypowiada się negatywnie na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju” był podejrzany o wykonanie w czerwcu 1984 na terenie Katowic „szeregu napisów o treści antypaństwowej nawołującej do bojkotu wyborów do Rad Narodowych”. Rozpracowanie zakończono 14.01.1985 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dn. 13.02.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41236/II. IPN Ka 048/1504 t. 1-3 (41236/II).
.