Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Bartnicki
Miejsce urodzenia: Dąbrówno
Data urodzenia: 05-03-1957
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 07-11-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany dnia 20.06.1988 w Wydziale "C" WUSW Olsztyn przez Grupę VI SB RUSW Ostróda pod nr. 18986 jako kandydat na TW. Dnia 21.09.1988 pozyskany na zasadzie dobrow.[olności] w charakterze TW pseud. "Bartek" do zagadnienia sekt.[or] państw.[owy]. Zdjęty z ewidencji dnia 22.01.1990. Materiały zostały zniszczone w jednostce za protokołem brakowania nr K-G-0214/90 dnia 16.01.1990. Dziennik rejestracyjny WUSW w Olsztynie poz. 18986; karta Mkr-3 z kartoteki Wydziału "C" KWMO/WUSW Olsztyn; karta K-P z kartoteki Wydziału "C" KWMO/WUSW Olsztyn; karta EO-4/77, karta EO-4A/77, karta personalna z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w bazie danych ZSKO-90.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Bi 454/241676 (sygn. wytwórcy EAOL 241676); Karta Pz-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW.
.