Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Roman
Nazwisko: Pieszko
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 21-04-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leontyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Pieszko był objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku (RSD-27/83) dotyczącym udziału w dniu 14.03.1983 w zajściach ulicznych w Gdańsku. Śledztwo umorzono na mocy amnestii. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 8358/III. Akta o sygn. 8358/III zniszczono (protokół brakowania nr 1/88). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta podręczne Prokuratury Rejonowej w Gdańsku dot. postępowania w sprawie udziału w dniu 14.03.1983 w nielegalnym zbiegowisku publicznym w okolicy Dworca Głównego PKP i Hotelu „Monopol” w Gdańsku Śródmieściu, napaści na funkcjonariuszy MO oraz niszczenia mienia - samochodów MO. Jedną z zatrzymanych w sprawie osób był Jerzy Pieszko, student I roku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Tczewie z 16.03.1983 ww. został tymczasowo aresztowany. 17.03.1983 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku (4 Ds.26/83). Oskarżony aktem sporządzonym 14.06.1983 o udział w Gdańsku w dniu 14.03.1983 w zajściu ulicznym połączonym z udziałem w „gwałtownym zamachem na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w ten sposób, że rzucał w nich kamieniami oraz w ich samochody”. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K 886/83) z 15.07.1983 środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego zamieniono na dozór milicyjny. 16.08.1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Gd 64/16.
Akta tymczasowo aresztowanego Jerzego Pieszko na mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej w Tczewie z 16.03.1983. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniony z aresztu na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku z 15.07.1983 o zamianę środka zapobiegawczego na dozór MO. IPN Gd 161/314 (39/937).
Akta podręczne prokuratora w sprawie osób podejrzanych o działalność w nielegalnych strukturach „Niezależnego Zrzeszenia Studentów” w Gdańsku. Postępowanie prowadziła od 17.03.1984 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (4 Ds. 39/84). Jedną z osób zaangażowanych w kolportaż nielegalnych wydawnictw był Jerzy Pieszko. W związku z powyższym do akt włączono materiały z postępowania 4Ds 104/83 takie jak: protokół przesłuchania Jerzego Pieszko z 16.03.1984, postanowienie o zarządzeniu przeszukania z 15.03.1984, protokół przeszukania miejsca zamieszkania z 16.03.1984, protokół przeszukania osoby z 16.03.1984. IPN Gd 68/7.
Akta operacyjne krypt. „Gotowość” dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na ternie woj. gdańskiego. Jerzy Pieszko przechodzi w wykazie osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim. IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2).
.