Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Franciszek
Nazwisko: Łabędowicz
Miejsce urodzenia: Przedbórz
Data urodzenia: 04-10-1955
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Łabędowicz w okresie studiów na Politechnice Częstochowskiej, z uwagi na działalność w Duszpasterstwie Akademickim był „opracowywany” przez Wydział III KW MO Częstochowa jako „kandydat na TW” i w dn. 8.06.1976 został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. CZ 1275. Z pozyskania ww. do współpracy zrezygnowano, ponieważ „w takcie rozmowy sondażowej z kandydatem wywnioskowano, że jest on nieprzychylnie ustosunkowany do organów Służby Bezpieczeństwa”. W dn. 9.08.1977 zmieniono kategorię rejestracji i objęto S. Łabędowicza kontrolą w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Zaangażowany” (nr rej. CZ 1275). Sprawę założono z uwagi na fakt iż ww. jako aktywny działacz DA należał do grona aktywistów „posiadających ścisłe związki z diecezjalnym duszpasterzem akademickim”, a na terenie Domu Studenta czynił próby stworzenia „oazy ludzi głęboko wierzących”. Celem prowadzonej sprawy było „wszechstronne rozpoznanie” osobowości, cech charakteru, kontaktów ww. oraz „ograniczenie jego wpływów na młodzież studencką Częstochowy w tym mieszkańców domów studenckich”. W toku sprawy zastosowano perlustrację korespondencji, ww. był również kontrolowany przez osobowe źródła informacji (4 tajnych współpracowników i kontakt operacyjny). SOR krypt. „Zaangażowany” zakończono 4.09.1979 ze względu na fakt ukończenia przez ww. studiów i podjęcia pracy poza terenem woj. częstochowskiego. W dn. 6.02.1980 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Częstochowa pod sygn. 586/II. IPN Ka 027/308 (586/II).
.