Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Żmijewski
Miejsce urodzenia: Radlin
Data urodzenia: 28-08-1951
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Żmijewski występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Borek”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 5.01.1982 pod nr. rej. KA 47691 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie przez Grupę Operacyjną w Jastrzębiu-Zdroju Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że w dniu 13.12.1981 na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju „został proklamowany strajk protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego”. Górnicy żądali m.in. natychmiastowego uwolnienia internowanych i aresztowanych, przygotowywali się również „do obrony przed atakiem sił porządkowych przez budowę barykad”. Celem rozpracowania było ustalenie osób biorących „aktywny udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem oraz motywów ich działania”. W dniu 18.12.1981 „w wyniku interwencji sił porządkowych” górnicy opuścili teren kopalni. Inicjatorzy protestu zostali skazani przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na kary pozbawienia wolności. Ok. 100 protestującym Kolegium Karno-Administracyjne wymierzyło kary pieniężne, a 93 aktywnych uczestników strajku, w tym Romana Żmijewskiego, zwolniono dyscyplinarnie z pracy w KWK „Borynia”. SOR krypt. „Borek” została zakończona 26.04.1982. W dniu 10.04.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40790/II. IPN Ka 048/1112 (40790/II).
.