Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena
Nazwisko: Bieniarz
Nazwisko rodowe: Maleńczyk
Miejsce urodzenia: Dębno Lubuskie
Data urodzenia: 27-09-1960
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bogusława
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Irena Bieniarz (wówczas Irena Maleńczyk) w latach 1980-1982 pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Dębnie Lubuskim i należała do zakładowego NSZZ „Solidarność”. Figuruje jako "podejrzana" w aktach śledztwa SB z Wydziału Śledczego KW MO w Gorzowie Wielkopolskim z roku 1982 - wraz z trzema innymi osobami. To śledztwo (nr rej. 5/82) wszczęto 5 lutego 1982. Dotyczyło ono zorganizowania w styczniu i lutym 1982 przez pięć młodych osób z Dębna Lubuskiego, w tym przez 21-letnią wówczas Irenę Maleńczyk pseud. "Kaśka", inicjatywnej grupy planowanej tajnej organizacji wolnościowej pod nazwą "Podziemny Ruch Odrodzenia Narodowego >Granit<". A także faktycznego "sporządzenia i rozpowszechnienia" kilkudziesięciu antykomunistycznych w swej treści plakatów i ulotek w Dębnie Lubuskim, które wg zapisów i interpretacji SB zawierały "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokoje publiczne". Ww. śledztwo zakończono 18 lutego 1982. Akta te zawierają między innymi protokoły przesłuchań kilku świadków i czterech osób "podejrzanych" oraz meldunki funkcjonariuszy MO i SB o wykryciu na terenie Dębna Lubuskiego kilku naklejonych plakatów o "wrogiej treści antypaństwowej". IPN Sz 03/57 (133/III).
Irena Maleńczyk figuruje w aktach prokuratorskich śledztwa nr 14/82. To śledztwo zostało wszczęte dn. 5 lutego 1982 w trybie doraźnym przez Prokuraturę Wojskową w Zielonej Górze na wniosek SB z Wydziału Śledczego KW MO w Gorzowie Wlkp. Dotyczyło ono próby zorganizowania w styczniu i lutym 1982 przez grupę pięciu młodych osób z Dębna Lubuskiego, w tym przez Irenę Maleńczyk, tajnej "nielegalnej organizacji" pod nazwą "Podziemny Ruch Odrodzenia Narodowego >Granit<". A także "sporządzenia i rozpowszechnienia" kilkudziesięciu plakatów i ulotek w Dębnie Lubuskim z "fałszywymi wiadomościami mogącymi wywołać niepokoje publiczne". Ww. śledztwo zakończono 15 lutego 1982 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Akta te zawierają także m.in. "Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu" Ireny Maleńczyk - datowane 5 lutego 1982. IPN Po 417/12 (Pg.Śl. II-14/82), IPN Po 417/38.
Irena Maleńczyk w lutym 1982 została zarejestrowana przez SB pod numerem 4980 jako jedna z kilku figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Granit" (nr rejestr. 4916). Ta operacyjna kontrola i inwigilacja założycieli tajnej młodzieżowej grupy protestu w Dębnie Lubuskim - jako podejrzanych o prowadzenie "nielegalnej działalności przeciwko PRL" - była prowadzona przez SB z Wydz. III KW MO w Gorzowie Wlkp. w okresie od 6 lutego 1982. W dniu 5 marca 1982 ww. "rozpracowanie zakończono", a 6 sierpnia 1982 "zdjęto z ewidencji". W kartotece KW MO w Gorzowie Wlkp. zapisano, że ww. akta później "zniszczono". Akta te (sygn. 490/II) figurują jako zakwalifikowane do zniszczenia w protokole brakowania akt nr 12/90 datowanym 23 stycznia 1990. W kartotece KW MO w Gorzowie Wlkp. zapisano także między innymi, że Irena Maleńczyk "brała udział w tworzeniu nielegalnej organizacji (...), która za cel swojej działalności przyjęła formę pisemnego negowania zarządzeń stanu wojennego". Akta o sygn. 490/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Irena Maleńczyk pseud. "Kaśka" figuruje jako oskarżona, wraz z trzema innymi młodymi osobami z Dębna Lubuskiego, w aktach Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z roku 1982. Byli oni oskarżeni o to, że w okresie ostatnich kilku dni stycznia 1982 i do 4 lutego 1982 w Dębnie Lubuskim byli członkami "nielegalnej organizacji" pod nazwą Podziemny Ruch Odrodzenia Narodowego "Granit", którą wspólnie założyli. A także o to, że sporządzali i kolportowali ulotki i plakaty o treści "wrogiej" wobec władz PRL i Związku Sowieckiego, tj. o "przestępstwa z art. 278 § 2 kk" i z innych artykułów. Zapisano, że Irena Maleńczyk, wówczas 21-letnia, została zatrzymana przez patrol MO dn. 3 lutego 1982 o godz. 23.20 w czasie rozklejania w Dębnie "wrogich" plakatów. W dniu 23 lutego 1982 za powyższą działalność została skazana w trybie doraźnym przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na karę 4 lat więzienia i na pozbawienie praw publicznych przez okres 3 lat. Akta te zawierają także m.in. protokół przesłuchania Ireny Maleńczyk - przeprowadzonego dn. 5 lutego 1982 po godz. 17.20 (str. 59-61). Zawierają też sądowe uzasadnienie wyroku. Zapisano, że wobec skazanej i uwięzionej Ireny Maleńczyk w dniu 17 maja 1983 r. "zastosowano akt łaski" i następnie jej "karę w całości darowano na podstawie amnestii z 21 lipca 1983 r.". IPN Wr 101/417 (Sow. 151/82, Pg Sl. II 14/82), IPN Wr 101/417 p.d. A (Sow. 151/82, Pg Sl. II 14/82).
Irena Maleńczyk córka Jana figuruje w aktach osobowych więźnia karnego z lat 1982-1983. W tych aktach zapisano między innymi, że Irena Maleńczyk była osadzona w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w okresie od 13.02.1982 do 10.03.1982, następnie w Zakładzie Karnym w Grudziądzu od 11.03.1982 do 20.04.1982, w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie od 21.04.1982 do 20.07.1982 i ponownie w Zakładzie Karnym w Krzywańcu - w okresie od 21.07.1982 do 17.05.1983. Zapisano, że Irena Maleńczyk została zwolniona z ww. więzienia w dniu 17 maja 1983. IPN Po 72/17 (16400).
.