Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Flasza
Miejsce urodzenia: Wojnowice gmina Gidle pow. Radomsko
Data urodzenia: 29-06-1921
Imię ojca: Antoni
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Flasza syn Antoniego, mieszkaniec wsi Wojnowice gmina Gidle pow. Radomsko, figuruje jako "dezerter z LWP" (po dezercji dokonanej w maju 1945 z pułku LWP w Częstochowie) w aktach UB z WUBP w Łodzi - dotyczących ujawnionych w roku 1947 członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, innych grup antykomunistycznego podziemia i "nielegalnych organizacji". W tomie 5 ww. akt zawarto dokumenty dot. ujawnień z wiosny 1947 dokonanych przez kilkadziesiąt osób przed Państwową Komisją Amnestyjną w PUBP w Radomsku. Na str. 120-125 figurują dokumenty dot. Jana Flaszy, w tym jego fotografia i ujawnieniowe "Oświadczenie" - podpisane dn. 27 marca 1947 w PUBP w Radomsku. IPN Ld PF10/412 (450/X) t. 5, IPN Ld 16/1.
Jan Flasza, mieszkaniec wsi Wojnowice gmina Gidle pow. Radomsko, figuruje w aktach operacyjnych UB z PUBP w Radomsku i UB z Wydz. III WUBP w Łodzi z lat 1948-1951. Materiały te dot. przede wszystkim napadów i akcji rekwizycyjnych - przeprowadzonych przez grupy zbrojnego podziemia na terenie powiatu radomszczańskiego w latach 1948-1951 (najczęściej przez grupy wywodzące się z Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP). Materiały te obejmują m.in. meldunki, raporty i telefonogramy UB i MO, agenturalne doniesienia, protokoły przesłuchań świadków i osób podejrzanych oraz służbowe notatki UB. Jan Flasza figuruje między innymi w "raporcie specjalnym" szefa UB z PUBP w Radomsku z dn. 4 lutego 1949 - opisującym akcję likwidacji "bandy Flaszy i Gonery" [tj. zbrojnej grupy oporu i przetrwania wywodzącej się z KWP] w dniach 27-29 stycznia 1949 w okolicy wsi Rogaczówek koło Żytna. W raporcie zapisano m.in., że Jan Flasza i Marian Gonera (syn Józefa, ur. 9.04.1923 w Wojnowicach w gminie Gidle) po zbrojnej walce i strzelaninie zostali ciężko ranni i pojmani przez grupę operacyjną UB-MO w oborze gospodarza Andrzeja Bartnika ze wsi Rogaczówek. Zapisano także, że Marian Gonera zmarł po kilku godzinach 29 stycznia 1949, a Jan Flasza zmarł w szpitalu 20 lutego 1949. IPN Ld PF10/716 (942/X) t. 1.
Jan Flasza syn Antoniego, mieszkaniec wsi Wojnowice gmina Gidle pow. Radomsko, figuruje w aktach ewidencyjnych Komendy Miejskiej MO w Łodzi z lat 1956-1977 zatytułowanych "Kartoteka historyczna - czynu" i "kartoteka członków KWP [tj. Konspiracyjnego Wojska Polskiego]". Te akta obejmują przede wszystkim dane osobowe i niektóre dane o działalności "figurantów" spraw operacyjnych i śledczych jednostek UB z lat 1945-1955 na terenie woj. łódzkiego. W kartach dot. Jana Flaszy zapisano między innymi, że ww. to "dezerter z LWP" i „dowódca drużyny KWP w pow. Radomsko, zabity w akcji". IPN Ld 030/346, IPN Ld 030/348.
.