Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Myszko
Miejsce urodzenia: Sewerynówka pow. Sokołów Podl.
Data urodzenia: 08-08-1908
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Myszko, mieszkaniec i sołtys wsi Sewerynówka pow. Sokołów Podlaski, figuruje jako oskarżony w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z roku 1946. Akta te obejmują przede wszystkim akta śledcze UB z PUBP w Sokołowie Podlaskim, w tym protokoły zatrzymania, rewizji i protokoły przesłuchań Józefa Myszko - datowane 22, 26 i 27 grudnia 1946. Józef Myszko był objęty śledztwem UB od dnia jego zatrzymania przez PUBP w Sokołowie Podlaskim, tj. od 22 grudnia 1946. Był podejrzany i następnie oskarżony o dwukrotne udzielenie pomocy zbrojnej "bandzie" (tj. umundurowanym kilku partyzantom niepodległościowego podziemia z nieznanego mu leśnego oddziału) - pomocy w postaci przekazania partyzantom własnego mleka i 1,5 kg chleba w lipcu 1946 i następnie 29 listopada 1946. Józef Myszko został także oskarżony (przez komunistycznego prokuratora ppor. Mariana Rybę) o to, że nie zameldował MO lub UB o krótkich trzykrotnych pobytach "bandy" w jego domu i kilkakrotnych pobytach we wsi, chociaż "wiedział, że bandy mordują działaczy demokratycznych [tj. komunistycznych]". W pokazowym procesie Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na sesji wyjazdowej we wsi Sterdyń Józef Myszko został skazany za powyższe i w trybie doraźnym na karę śmierci. Na polecenie szefa UB z WUBP w Warszawie ppłk Tadeusza Paszta oraz przewodniczącego ww. wojskowego sądu ppłk. Włodzimierza Ostapowicza ten wyrok śmierci wykonano kilkadziesiąt minut po jego orzeczeniu - w dniu 28 grudnia 1946 o godz. 12.30. Wyrok śmierci na Józefie Myszko wykonano na oczach przymusowo zebranych na rynku Sterdyni mieszkańców tej wsi i gminy. Zamordowany Józef Myszko miał 38 lat i rodzinę. IPN Lu 21/10 (Sr. 1580/47), IPN Lu 401/102.
Józef Myszko, rolnik i mieszkaniec wsi Sewerynówka pow. Sokołów Podlaski, figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach KW MO w Warszawie z lat 1976-1978 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 66". Ta charakterystyka dot. zbrojnych oddziałów i członków VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej - walczących z komunistycznymi okupantami kraju na Podlasiu i wschodnim Mazowszu w latach 1945-1952. W kwestionariuszu dot. Józefa Myszko (w tomie 5 akt) zapisano między innymi, iż ww. "w 1946 r. współpracował z bandą pod dowództwem Łukasiuka Władysława pseud. >Młot<. Aresztowany dnia 22 grudnia 1946 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie dnia 28 grudnia 1946 r. skazany na karę śmierci". IPN BU 0180/82 t. 5 (Charakterystyka nr 66).
.