Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wojnarowicz
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 01-03-1921
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Wojnarowicz pseud. "Długi Staszek", "Długi", w latach 1945-1947 żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), figuruje, wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami NOW i NZW, w aktach śledczych UB z WUBP i KW MO w Rzeszowie z lat 1947-1967. Te akta śledcze zawierają między innymi protokoły przesłuchań świadków i osób "podejrzanych", w tym protokoły przesłuchań Stanisława Wojnarowicza pseud. "Długi" z końca kwietnia, z maja i lipca 1950. A także akt oskarżenia i odpis wyroku WSR. W protokole przesłuchania Stanisława Wojnarowicza vel Stanisława Przyjemskiego datowanym 31 lipca 1950 zapisano między innymi, że ww. partyzant przebywał na terenie Leżajska i powiatu Łańcut do grudnia 1947. W końcu grudnia 1947, po zbrojnej walce stoczonej 26 grudnia 1947 w Leżajsku przez grupę partyzantów z grupą UB, Stanisław Wojnarowicz wyjechał "na ziemie odzyskane" do miasta Witnica w powiecie gorzowskim (ówczesne woj. poznańskie). Tam został zatrzymany przez MO i UB dn. 20 kwietnia 1950. Stanisław Wojnarowicz pseud. "Długi" figuruje także między innymi w protokole przesłuchania Stanisława Karasia s. Jana (ur. 13.06.1922 w Brzyskiej Woli pow. Łańcut) datowanym 11 listopada 1947. W tym protokole S. Karaś zeznał m.in., że wiosną i latem 1947 "Długi" był członkiem "bandy Kusza Adama" i był "ranny od pracowników UB z Biłgoraja" (tj. ranny po zbrojnym starciu z grupą UB). IPN Rz 050/62 (2405/III).
Stanisław Wojnarowicz vel Hajdamarski vel Przyjemski pseud. "Długi" figuruje jako oskarżony, wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z lat 1950-1956. Te akta sądowe zawierają między innymi akta śledcze UB z PUBP w Jarosławiu i WUBP w Rzeszowie, protokoły przesłuchań świadków i osób "podejrzanych", w tym protokoły przesłuchań Stanisława Wojnarowicza z końca kwietnia, z maja i lipca 1950, a także akt oskarżenia. Stanisław Wojnarowicz wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dn. 21.11.1950 został skazany na karę śmierci - zamienioną następnie na mocy amnestii z 1947 roku na dożywotnie więzienie. A także na "utratę praw na zawsze" i przepadek mienia na rzecz państwa. IPN Rz 107/1158 (Sr. 597/50).
Stanisław Wojnarowicz vel Przyjemski pseud. "Długi" figuruje w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie - aktach w sprawie karnej prowadzonej przeciwko niemu w roku 1950 jako podejrzanemu o przynależność do Narodowej Organizacji Wojskowej, nielegalne posiadanie broni i wielokrotny udział w zbrojnych napadach i rozbrojeniach posterunków MO w latach 1945-1947, tj. o "przestępstwa z art. 86 § 2 kkWP, art. 4 § 1 dekretu z 13-06-1946 r., art. 1 § 2 i art. 3 dekretu z 16-11-1945 r., art 225 § 1 kk." i innych. W tych aktach zapisano między innymi, że Stanisław Wojnarowicz został zatrzymany przez MO i UB dn. 20 kwietnia 1950 i dn. 21.11.1950 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie skazany na karę śmierci - zamienioną następnie na mocy amnestii z 1947 roku na dożywotnie więzienie. IPN Rz 108/5682 (Pr. II 206/50, W 790/50), IPN Rz 65/9.
Stanisław Wojnarowicz vel Hajdamarski vel Przyjemski pseud. "Długi" figuruje, wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i NZW w aktach UB z WUBP i KW MO w Rzeszowie z lat 1946-1956 - opracowanych w latach 1980-1985 przez Wydz. "C" KW MO w Rzeszowie i zatytułowanych "Charakterystyka faktologii nr 6-A". Ta "faktologia" dot. zbrojnego oddziału NOW i następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem por. Józefa Zadzierskiego pseud. "Wołyniak" - w latach 1944-1953 walczącego z komunistycznymi władzami w sześciu powiatach woj. Rzeszów i woj. Lublin (dn. 29 grudnia 1946 po samobójstwie ciężko rannego "Wołyniaka" dowództwo nad tym oddziałem objął ppor. Adam Kusz pseud. "Kłos", "Adam", "Garbaty"). Materiały te zawierają między innymi opisy działań ww. oddziału oraz kwestionariusze osobowe jego żołnierzy i współpracowników. W kwestionariuszu dot. Stanisława Wojnarowicza-Hajdamarskiego-Przyjemskiego zapisano między innymi, że ww. to w latach okupacji niemieckiej "członek AK na terenie Lwowa", który "do lata 1945 r. był członkiem bandy NOW pod dowództwem >Radwana<", a następnie "członkiem bandy NOW pod dowództwem >Wołyniaka<". Zapisano, że Stanisław Wojnarowicz "Długi" "posiadał nielegalnie broń i brał udział w gwałtownych zamachach na funkcjonariuszy UB i MO, zabójstwach osób cywilnych [tj. współpracowników UB i PPR] i w licznych napadach terrorystyczno-rabunkowych. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dn. 21.11.1950 r. skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności". IPN Rz 05/15 (CHF-6-A t. 1), IPN Rz 0172/3/J (CHF-6-A) mikrofilm.
Stanisław Wojnarowicz vel Hajdamarski vel Przyjemski pseud. "Długi" figuruje, wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), w aktach UB z WUBP i KW MO w Rzeszowie z lat 1945-1956 - opracowanych w latach 1980-1985 przez Wydz. "C" KW MO w Rzeszowie i zatytułowanych "Charakterystyka faktologii nr 6-B". Ta "faktologia" dot. zbrojnego oddziału NOW i następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem por. Bronisława Gliniaka pseud. "Radwan" - w latach 1944-1946 walczącego z komunistycznymi okupantami kraju na terenach pow. Jarosław i pow. Przeworsk. Materiały te zawierają między innymi opisy działań ww. oddziału oraz kwestionariusze osobowe jego żołnierzy i współpracowników. W kwestionariuszu dot. Stanisława Wojnarowicza-Hajdamarskiego-Przyjemskiego zapisano między innymi, że ww. to w latach okupacji niemieckiej "członek AK na terenie Lwowa", który "od maja 1945 r. był członkiem bandy NOW pod dowództwem >Radwana<", a następnie "od lata 1945 r. członkiem bandy NOW pod dowództwem >Wołyniaka<". Zapisano także, że Stanisław Wojnarowicz "posiadał nielegalnie broń i brał udział w gwałtownych zamachach na funkcjonariuszy UB i MO, zabójstwach osób cywilnych [tj. współpracowników UB i PPR] i w licznych napadach rabunkowych". IPN Rz 05/17 (CHF-6-B), IPN BU 0183/5 (Charakterystyka nr 6 - B) t. 8.
Stanisław Wojnarowicz vel Hajdamarski vel Przyjemski pseud. "Długi" figuruje w kartotekach i zapisach ewidencyjnych WUBP i KW MO w Rzeszowie z lat 1946-1967. W kartotece KW MO w Rzeszowie zapisano między innymi, że Stanisław Wojnarowicz "był członkiem bandy NOW [tj. Narodowej Organizacji Wojskowej]" w okresie "od maja 1945 r. do grudnia 1947 r. na terenie powiatów łańcuckiego i przeworskiego" i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 21.11.1950 został skazany na karę dożywotniego więzienia. Zapisano także, że Stanisław Wojnarowicz został z więzienia "zwolniony warunkowo 26 lutego 1959 r.". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.