Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Siwacki
Miejsce urodzenia: Kołczyn
Data urodzenia: 03-11-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. "ulotek antypaństwowych kolportowanych na terenie Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic”. R. Siwacki występuje w sprawie jako jeden ze „sprawców produkcji i kolportażu ulotek >Przed Jutrem<", rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Antena”. IPN Wr 065/818 (11745/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. "nielegalnej emisji programu >Radia Solidarność< w Kędzierzynie-Koźlu". R. Siwacki występuje jako współorganizator rozgłośni. IPN Wr 065/806 (11733/2 mkf)
Akta kontrolno-śledcze Dot. „przynależności do nielegalnego związku-emisja Radia >Solidarność<”. Sprawę zakończono przekazaniem do Wojewódzkiej Prokuratury Garnizonowej w Opolu [Pg Śl II-96/82] z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 066/56 (2206/3 mkf)
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany w okresie 20.12.1982-12.04.1983 za udział w nielegalnej działalności "Radia Solidarność" w Kędzierzynie-Koźlu. IPN Wr 129/161
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 11.04.1983 uznany winnym tego, że w okresie 01-09.1982 w Kędzierzynie-Koźlu wspólnie z innymi osobami sporządzał i rozpowszechniał druki „Przed Jutrem”, „Solidarność”, oraz „przekazywał w celu rozpowszechniania druki >Odrodzenie<. Nadto jako członek „byłego NSZZ >Solidarność< (…) nie odstąpił od udziału w działalności tego związku, kolportując ulotki sygnowane przez ten związek zawodowy, oraz podejmując [wraz z innymi osobami] czynności zmierzające do nadania audycji radiowej Regionalnej Rozgłośni Radiowej >Solidarność<". Skazany na 1 rok i 3 miesiące kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata. Na poczet kary zaliczono areszt tymczasowy. IPN Wr 178/102-108 (Sg.W. 25/83 t. 1-8)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna b. działacza "Solidarności", "podejrzanego o wrogą działalność w środowisku". IPN Wr 065/1029 (12097/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. "wrogiej działalności politycznej b. działaczy >Solidarności< w Kędzierzynie-Koźlu". W aktach zachował się plan operacyjny sprawy, w myśl którego KE krypt. „Spawacz” dot. W. Siwackiego miał być złożony do archiwum, a on sam zarejestrowany do SOR krypt. „Znicz”. Sprawę jednak, ze względu na jej rozmiar przejął Wydz. V WUSW Opole i zarejestrował pod nr. OP 31072 jako SOR krypt. „Kospriratorzy”. IPN Wr 065/1017 (12033/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR} Dnia 02.08.1985 zarejestrowany i rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Konspiratorzy” dot. produkcji i kolportażu ulotek. IPN Wr 011/1828 (II-12486), IPN Wr 065/1281 (12486/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 29.10.1987 zarejestrowany i rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Zbawiciel” dot. działalności członków NSZZ "Solidarność" na terenie woj. opolskiego. W zachowanym mikrofilmie brak informacji dot. R. Siwackiego. Wg dziennika rejestracyjnego po b. WUSW Opole materiały dot. ww. wyłączono i przesłano w lipcu 1989 do SB RUSW Kędzierzyn-Koźle. IPN Wr 065/1399 (12854/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny Brak możliwości określenia powodu założenia KE. Dnia 18.03.1989 przerejestrowany do SOR krypt. „Kucharz”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 18.03.1989 zarejestrowany do SOS krypt. "Kucharz". Sprawa dot. działalności NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. IPN Wr 065/1435 (12898/2 mkf)