Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Dymek
Miejsce urodzenia: Strzelcew
Data urodzenia: 21-10-1928
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa (grupowe) PUBP w Łowiczu z roku 1948 (zawierające także akt oskarżenia, wyrok sądowy późniejsze i materiały penitencjarne dot. skazanych) przeciwko podejrzanym o przynależność do nielegalnej organizacji "Polska Organizacja Ludowa" (działająca w ramach "Wolność i Niezawisłość") na terenie pow. łowickiego, tj. o czyny z art. 86 § 2 kk WP i innych. Tadeusz Dymek pseud. „Orzeł” był zaprzysiężonym członkiem organizacji w okresie: maj 1947 - 26.02.1948 (do aresztowania przez PUBP w Łowiczu). Wyrokiem WSR w Łodzi (Nr Sr. 381/48 z 24.06.1948) został skazany z art. 86 § 2 KKWP na 6 lat więzienia (wyrok pozbawienia wolności miał obowiązywać do 01.03.1954), utratę praw publicznych na 3 lata i przepadek całego mienia. Odbywał karę m.in. w więzieniach w Łęczycy, w Łodzi, w Rawiczu, w Nowogardzie i w Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie. Warunkowo zwolniony 01.06.1953 na zasadzie art. 7 ustawy z 31.10.1951 postanowieniem WSR w Łodzi z 30.04.1953. Po zakończeniu odbywania kary pozostawał pod nadzorem (pozostawał w ewidencji operacyjnej) PUds.BP w Łowiczu. Sprawę śledczą zarchiwizowano 21.08.1968 pod sygn. 11575/III. IPN Ld Pf 12/4175 (11575/III) t. 1-2 oraz materiały administracyjno-kartoteczne.
Akta sprawy karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi (Sr. 381/48) z roku 1948 przeciwko osobom oskarżonym 07.06.1948 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Łodzi o działalność w nielegalnej organizacji "Polska Organizacja Ludowa" (działająca w ramach "WiN") na terenie pow. łowickiego w okresie: marzec 1947 - 26.02.1948, tj. o czyny z art. 86 § 2 kk WP, art. 4 § 1 dekretu z 13.06.1946 i innych. Tadeusz Dymek, zaprzysiężony członek organizacji o pseud. „Orzeł” został skazany 26.06.1948 podczas 1-dniowej rozprawy (sygn. akt Sr 381/48) przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na sesji wyjazdowej w Łowiczu z art. 86 § 2 KKWP na 6 lat więzienia (wyrok pozbawienia wolności miał obowiązywać do 01.03.1954), utratę praw publicznych na 3 lata i przepadek całego mienia. Odbywał karę m. in. w więzieniach w Łęczycy, w Łodzi, w Rawiczu, w Nowogardzie i w Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie. Warunkowo zwolniony 01.06.1953 na zasadzie art. 7 ustawy z 31.10.1951 postanowieniem WSR w Łodzi z 30.04.1953. Kara uległa zatarciu postanowieniem Sądu Wojewódzkiego dla m. Łodzi (sygn. akt V Kow. 74/65) z 05.06.1965. IPN Ld 137/1485 (Sr 381/48) t. 1-3 oraz materiały administracyjno-kartoteczne.
Akta osobowe innego więźnia z lat 1948-1951 skazanego w tym samym procesie sądowym członków "WiN" z terenu pow. łowickiego, osadzonego w więzieniu w Łęczycy. Akta zawierają m.in. zbiorcze materiały dochodzeniowo-śledcze i akt oskarżenia wszystkich (w tym Tadeusza Dymka) członków konspiracji "WiN". IPN Ld 22/77.
Akta penitencjarno-administracyjne z lat 1945-1949 dot. pobytu Tadeusza Dymka w więzieniu karno-śledczym w Łęczycy. Został przetransportowany z PUBP w Łowiczu i osadzony w więzieniu 01.06.1948 z rozkazu Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi (Sr 381/48). 18.01.1949 przeniesiony do więzienia w Łodzi przy ul. Kopernika. IPN Ld 7/48 (8/89) k. 155 poz. 709, IPN Ld 7/50 (6/88) k. 66-67 poz. 56.
Akta penitencjarne dot. pobytu Tadeusza Dymka w Zakładzie Karnym w Rawiczu w okresie: 25.01.1949 - 20.12.1951. Figurował w skorowidzach w księdze głównej więźniów pod nr II 84/49, pod nr II-634/51 i pod nr 344. Zapisy zawierają inf. o przybyciu T. Dymka z więzienia w Łęczycy z nakazu WPR w Łodzi z 30.11.1948. Przybył 25.01.1949 przetransportowany z więzienia w Łodzi przy ul. Kopernika. 20.12.1951 został przekazany do więzienia w Nowogardzie. IPN Po 3/38 (19/165) k. 32 poz. 634, IPN Po 3/36 (19/163) k. 11 poz. 84, IPN Po 3/46 k. 68, IPN Po 3/96 k. 115, IPN Po 3/47, IPN Po 3/45 k. 42, IPN Po 3/42 k. 78, IPN Po 3/43 k. 82.
Tadeusz Dymek został wym. w opracowaniu historycznym (nr 95) Wydz. „C” KMMO w Łodzi z 1974 dot. "kontrrewolucyjnej" organizacji pod nazwą "Wolność i Niezawisłość" działającej w okręgu łódzkim w okresie od września 1945 do stycznia 1950. Został wymieniony jako członek nielegalnej organizacji „Polska Organizacja Ludowa” działającej na terenie pow. łowickiego (przekształcona później w pluton „WiN” w obwodzie Łowicz), w wykazie członków „WiN” obszaru łódzkiego i w kwestionariuszu osobowym. IPN Ld 030/95, k. 17, 31, 58.
.