Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Serwa
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 14-08-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany w ramach SOR do nr 6290 "jako podejrzany o nielegalną propagandę polityczną". Materiałów o sygn. 1171/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Aresztowany dnia 02.05.1985 z powodu podejrzenia o to, że w kwietniu 1985 w Zgorzelcu "w celu wywołania niepokoju publicznego" rozpowszechniał ulotki i czasopismo "Tygodnik Mazowsze" oraz uchylał się od rejestracji urządzenia powielającego. IPN Wr 156/67 (212/IX/85)
Akta kontrolne dochodzenia R. Serwa został aresztowany dnia 02.05.1985 pod zarzutem produkcji i rozpowszechniania ulotek o treści "mogącej wywołać niepokoje publiczne". Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 19.08.1985 skazany na karę dwóch lat ograniczenia wolności oraz 15% potrącenia poborów miesięcznie na rzecz Skarbu Państwa. IPN Wr 026/106 (III-108)
.