Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik Wacław
Nazwisko: Chełmicki
Miejsce urodzenia: Złotokłos
Data urodzenia: 20-10-1945
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ludwik Chełmicki został zarejestrowany dnia 4.05.1981 pod nr 31425 przez Wydz. III A-1 KS MO do Sprawy Obiektowej o krypt. „Atom” (nr rej. 6918). Powód rejestracji: członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W dniu 30.05.1981 L. Chełmicki został przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Uchwała” (nr rejestr. 31405). Materiały zniszczono dnia 26.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Od dnia 30.05.1981 Ludwik Chełmicki był operacyjnie kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Uchwała” (nr rej. 31405). W dniu 28.03.1985 Sprawę przekazano do Wydz. III-2 SUSW, a 15.09.1981 SOS krypt. „Uchwała” przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Akta zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum dnia 9.07.1986 pod nr II-9085. Zniszczono je zgodnie z protokołem brakowania akt o nr EO-085/90 z dnia 4.01.1990. Materiałów nr II-9085 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania. Ludwik Chełmicki został internowany na wniosek Wydz. III-A-1 KS MO w okresie od 13.12.1981 do 28.06.1982, gdyż "prowadził wrogą działalność na terenie miejsca pracy". Decyzję o jego internowaniu podpisał komendant KS MO (nr 31/C/81 z dnia 12.12.1981). IPN BU 0787/70 (SUSW III-3488).
Akta internowanego wytworzone przez kolejne areszty śledcze i więzienia, w których przebywał L. Chełmicki. W tych aktach zapisano między innymi, iż Ludwik Chełmicki został internowany 13.12.1981 ponieważ „prowadzi działalność sprzeczną z przepisami prawa”. Osadzony najpierw w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a następnie kolejno w Ośrodku Odosobnienia Jaworze i Ośrodku Odosobnienia Darłówek. Przebywał w tych więzieniach do czasu otrzymania przepustki w dniu 16.06.1982. Internowanie uchylono 28.06.1982. IPN Sz 264/189.
.