Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Reinhard Karl
Nazwisko: Caspari
Miejsce urodzenia: Goettingen
Data urodzenia: 10-09-1929


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zgodnie z zapisem ewidencyjnym Wydziału II KWMO w Toruniu z 24.04.1982: Reinhard Caspari „w trakcie pobytu w Toruniu w dn. 31.03-3.04.1982 z transportem darów z pomocy charytatywnej dążył do nawiązania jak najszerszych kontaktów z ob. PRL na płaszczyźnie towarzyskiej, penetrował środowiska aktorów, literatów, artystów, plastyków, akademickie i szkolnictwa podstawowego, dążąc do uzyskania maksimum informacji o brakach materialnych i nastrojach społeczno-politycznych. Społecznie jest przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze". Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartotecznych. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Reinhard Caspari został zarejestrowany 20.05.1983 przez Wydział II KWMO w Toruniu pod numerem 9251 jako osoba do Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie „Zachód” (nr rej. 1285), którą założono 4.11.1975. W dniu 19.12.1986 rejestrację R. Caspari przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Kupiec”. W karcie rejestracyjnej SOS „Kupiec” figuruje zapis z 18.12.1984: „Od 1979 r. przyjeżdża na nasz teren jako organizator Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze, przewozi pomoc charytatywną, zawiera szerokie kontakty prywatne, które następnie indaguje na tematy społ. polit., funduje stypendia dla mieszkańców Torunia – podejrzany o inspirowanie działalności rewizjonistycznej”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
10.04.1985 R. Caspari zostaje objęty obserwacją Biura „B” MSW w związku z pobytem w Warszawie i spotkaniem z osobami prywatnymi w hotelu „Grand”, oraz w mieszkaniu przy ul. Kruczej. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 19.10.1986 Reinhard Caspari został zarejestrowany pod nr. 6208 na wniosek Wydziału II WUSW w Toruniu. Figuruje w kartotece osób uznanych za niebezpieczne. Na karcie rejestracyjnej figuruje zapis „Z racji funkcji przewodniczącego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze zaangażowany jest poprzez pracę w tym towarzystwie w działalność rewizjonistyczną w RFN jak i w czasie pobytów w Polsce”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Reinhard Caspari został zarejestrowany w Połączonym Systemie Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED) Biura „C” MSW pod nr. 145459 (liczba porządkowa rejestracji 5533). Zapis ewidencyjny pochodzi z 1986 roku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Departamentu I MSW 25.06.1987 pod nr. 17477 w ramach podteczki rozpracowania obiektowego o kryptonimie „Dialog”, stanowiącej część rozpracowania obiektowego o kryptonimie „Zator” (nr. rej. 1843), które zarejestrowano 5.05.1962 roku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.