Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Janusz
Nazwisko: Chodakiewicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 21-09-1937
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Witold Chodakiewicz figuruje w materiałach operacyjnych i komunikatach Biura "B" MSW o krypt. "BAZA" nr rejestr. 56255. Te materiały i komunikaty dotyczą systematycznej tajnej obserwacji i inwigilacji Ernestyny Skuriat (głównej figurantki operacji "BAZA"), W. Chodakiewicza i kilkunastu innych osób z kręgu ówczesnej "demokratycznej opozycji" w Warszawie. W. Chodakiewicz jako osoba obserwowana opisany był pod krypt. "Ładny". Ta systematyczna inwigilacja ww. osób była prowadzona w okresie od maja do września roku 1979 przez funkcjonariuszy Biura "B" MSW - na zlecenie Wydz. II Dep. III MSW. Została zapisana w dzienniku rejestracyjnym MSW pod datą 5.06.1979. Sprawę tę zdjęto z ewidencji i jej akta przekazano do archiwum MSW dn. 13.12.1980 (wg zapisu w dzienniku rejestracyjnym MSW). Akta te oznaczono w archiwum sygn. 50981/II. IPN BU 003090/30 t. 1-4 (50981/II) i zapisy w dzienniku rejestracyjnym i archiwalnym MSW.
Akta internowanego Witolda Chodakiewicza - w roku 1981 kierownika laboratorium i działacza NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 7 w Warszawie - zostały wytworzone w okresie od 13.12.1981 do 12.06.1982 przez Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka. Z tych akt wynika, że W. Chodakiewicz został internowany dnia 13.12.1981 na wniosek Wydz. II KS MO w ramach ogólnokrajowej akcji MSW o krypt. „Jodła”, ponieważ „prowadził wrogą działalność w miejscu pracy”. Został osadzony w ww. Areszcie Śledczym ("Ośrodku Odosobnienia"), jego internowanie uchylono dnia 12.06.1982. IPN BU 448/40, IPN BU 0787/560 t. 2 (40/06/82, III-4044 t. 2).
W dniu 3.08.1985 Witold Chodakiewicz został zarejestrowany pod nr 92662 jako tzw. zabezpieczenie operacyjne przez Wydz. II Dep. III MSW. Inwigilowany, ponieważ był „podejrzany o utrzymywanie kontaktu i pomoc w ukrywaniu poszukiwanemu listem gończym Janowi Lityńskiemu”. W tej sprawie SB wykorzystała między innymi: 3 doniesienia Tajnego Współpracownika pseud. "Zosia" (z roku 1985) oraz dane z podsłuchów telefonicznych z okresu od sierpnia 1984 do listopada 1985. Prowadzenie tej sprawy zakończono dnia 7.08.1987, jej materiały złożono w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod nr 54008/II. Zostały one "zniszczone w grudniu 1989", zachował się mikrofilm tych akt o sygn. 54008/2 - wykonany w sierpniu 1987. IPN BU 01228/1078 (54008/2).
Występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Lektor" nr rej. 44972. Sprawa ta została założona w roku 1986 przez SUSW w Warszawie na inną osobę (działacza "Solidarności" w Instytucie Budowy Dróg i Mostów w Warszawie) i zakończona w roku 1989. IPN BU 0258/507 (II-10461).
Występuje w materiałach administracyjnych i informacyjnych MSW - wydanych w roku 1984 przez Biuro "C" MSW i zatytułowanych "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" wrzesień-październik 1981", część I. IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
.