Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Józef
Nazwisko: Chrabąszcz
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 16-03-1951
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W latach 1973-1976 Adam Chrabąszcz podlegał operacyjnej kontroli SB z KP MO w Mielcu i Wydz. II KS MO w Warszawie - w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o nr rejestr. 8286. Prowadzenie tej kontroli rozpoczęto dnia 7.12.1973, a zakończono w maju 1976. Przyczyną inwigilacji była uzyskana przez SB informacja, iż A. Chrabąszcz "usiłował nawiązać kontakt z rozgłośnią radiową w RFN, w celu umożliwienia mu wyjazdu na pobyt stały do RFN”. Materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod numerem II-3918. IPN BU 0246/145 (II-3918), IPN BU 01322/321 (2-3918).
W dniu 13.12.1981 Adam Chrabąszcz - ówczesny wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PHZ "Bumar" w Warszawie - został internowany na podstawie decyzji Komendanta Stołecznego MO o nr 35/C/81. Jego internowanie nastąpiło na wniosek SB z Wydz. Śledczego KS MO i w ramach ogólnokrajowej akcji MSW o krypt. "Jodła". Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce. Z akt wynika, że A. Chrabąszcz odmówił podpisania "oświadczenia o lojalności" w ramach akcji SB o krypt. „Klon”. Zwolniony z internowania dnia 29.04.1982. IPN BU 0787/74 (III-3493).
Akta internowanego Adama Chrabąszcza były prowadzone przez administrację więzienną w tzw. Ośrodka Odosobnienia w Białołęce. Z tych akt wynika między innymi, że ww. przebywał na więziennej przepustce w dniach 10-16 kwietnia 1982. W dniu 29.04.1982 został zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania wydanej przez Komendanta Stołecznego MO. IPN 448/44 (44/04/82).
W dniu 25.11.1981 Adam Chrabąszcz został zarejestrowany jako "zabezpieczenie" przez Wydz. III "A"-1 KS MO pod nr 32295. Dnia 12.05.1982 charakter tej rejestracji zmieniono na Kwestionariusz Ewidencyjny. W aktach SB zapisano między innymi, iż A. Chrabąszcz „był inicjatorem założenia NSZZ >Solidarność< w PHZ >Bumar< oraz inspiratorem negatywnych inicjatyw tego związku na terenie zakładu”. Prowadzenie akt tej sprawy zakończono dn. 28.11.1984, następnie skierowano je do archiwum KS MO, gdzie otrzymały nr II-8297. Akta zniszczono dn. 4.01.1990 (prot. brakowania akt nr EO-085/90). Materiały nr II-8297 zniszczono dn. 4.01.1990 (prot. brakowania nr EO-085/90).
W materiałach ewidencyjnych Wydz. Paszportów KS MO zapisano, że w roku 1972 Adam Chrabąszcz otrzymał "zastrzeżenie" wyjazdów z PRL o nr Z-280/72. Ten zakaz paszportu i zagranicznych wyjazdów został anulowany dnia 25.06.1974. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Uzupełnienie wniesione w roku 2008 do zasobu archiwalnego IPN przez Adama Chrabąszcza informuje między innymi, że w roku 1985 - gdy pracował on jako nauczyciel i wychowawca klasy w Państwowym Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie - został dyscyplinarnie ukarany sankcją pieniężną. Powodem tej sankcji była jego nieobecność i zarzucony mu brak opieki nad młodzieżą podczas oficjalnego "pochodu" w dniu 1 maja 1985. IPN BU 1471/55.