Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Gumiela
Miejsce urodzenia: Podolszynka Plebańska
Data urodzenia: 20-07-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Ewa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany z dniem 14.02.1985 do nr Tg-7177 i kontrolowany w ramach KE krypt. "Oracz", następnie włączony do założonej SOR krypt. "Łącznik". Materiały dotyczyły osób lub grup działających "w środowisku wiejskim na bazie b. >Solidarn[ości].<". Materiałów o sygn. 815/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone m.in. przeciwko J. Gumieli z powodu oskarżenia o kolportaż materiałów zawierających "wrogie" treści, wzywające "do bojkotu wyborów do Sejmu PRL". IPN-Rz-0269/69 (189/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie prowadzone w związku z oskarżeniem o kolportaż nielegalnych biuletynów "o treści nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu ". Z dniem 30.12.1985 skierowano akt oskarżenia do Sądu, postępowanie umorzono w dniu 28.08.1986. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Oracz" z powodu działalności prowadzonej na bazie byłej "Solidarności" w środowisku wiejskim. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.