Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jan
Nazwisko: Mruk
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 29-05-1957
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Artyści" z powodu wytwarzania i kolportażu "antypaństwowych" ulotek oraz jako współzałożyciel "nielegalnej" Jarosławskiej Organizacji Solidarnych. IPN-Rz-034/161 (431/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawę wszczęto w celu operacyjnej ochrony MKZ NSZZ "Solidarność". W/w występuje w niej jako jedna z osób zatrzymanych w trakcie rozklejania ulotek "antypaństwowych" w Jarosławiu w dniu 20.02.1982. IPN-Rz-036/14 (17/IV)
Akta śledcze W/w występuje w materiałach śledztwa prowadzonego m.in. na jego osobę. Sprawa dotyczyła "produkcji i kolportażu ulotek o treści antypaństwowej na terenie miasta Jarosławia". IPN-Rz-035/16 (16/III)
Akta prokuratorskie W akcie oskarżenia z dnia 9.07.1982 prokurator zarzucił Krzysztofowi Mrukowi to, że "publicznie poniżył Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpowszechniając ulotki zawierające poniżające ten Rząd epitety". IPN Rz 287/73
Akta sądowe Skazany dnia 21.07.1982 przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby czterech lat. Wymierzono mu grzywnę w kwocie 35000 złotych. Ponadto zasądzono na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 10000 złotych oraz opłacenie połowy kosztów postępowania. IPN-Rz-292/47 t. 1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR K. Mruk występuje w SOR krypt. "Konspirator" jako jedna z osób biorących udział w rozpowszechnianiu "nielegalnych" treści. Materiały dotyczą "kolportażu wrogich ulotek na terenie Jarosławia". IPN-Rz-034/439 (847/II) t. 1-4, 6, 7.
Materiały administracyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granice obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ) wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Przemyśl na okres od 20.08.1982 do 30.07.1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.