Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Antoni
Nazwisko: Musiał
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 01-01-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo prowadzone m.in. przeciwko J. Musiałowi: kolportaż ulotek i plakatów w Domu Studenckim "Żaczek" w Krakowie. Z powodu "znikomego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu" sprawę umorzono. Materiały skomasowano z kwestionariuszem ewidencyjnym Kr-10100. IPN-Kr-07/4485 (4713/III) t. 1, 2
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego J. Musiała podejrzanego o wykonywanie i kolportaż "antypaństwowych" ulotek, oraz udział w publicznym "nielegalnym" zgromadzeniu. IPN-Kr-081/88
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE jako "aktywny uczestnik wydarzeń grudniowych" (współautor ulotek i plakatów o "wrogiej" treści). IPN-Kr-07/4485 (4713/III) t. 1, 2
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Azymut" jako "redaktor naczelny regionalnego biuletynu informacyjnego >Solidarność< i szef regionalnego OPS-Z". Sprawa dotyczyła "operacyjnej ochrony" Rzeszowskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" przed wpływami "grup i elementów antysocjalistycznych". IPN-Rz-053/65 (244/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Pisarz" jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" (m.in. nawoływał do powołania "Solidarności" w redakcji dziennika "Nowiny"). Sprawę przeciwko J. Musiałowi zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. IPN-Rz-043/1141 (17013/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (21.09.1984 do 12.09.1988) w ramach SOR krypt. "Kancer". Materiały dot. J. Musiała przekwalifikowano na KE krypt. "Wysoki", pozostałe włączono do TEOK nr 18892. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie, ponieważ "był redaktorem nielegalnego pisma katolickiego, wrogo ustosunkowany do władz ustroju socjalistycznego". Kontrolę zakończono po wyborze w/w na senatora RP. Materiałów o sygn. 945/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Cratos" jako jeden z kandydatów na senatora z ramienia NSZZ "Solidarność". Sprawa dotyczyła ochrony operacyjnej "kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu". IPN-Rz-036/19 (24/IV) t. 1
Teczka personalna tajnego współpracownika (TW) W teczce TW ps. "As"/"Stanisław" znajdują się doniesienia dot. Jana Musiała, wymieniony jako jeden z wykonawców plakatów "wzywających do wyjścia na ulicę" (grudzień 1970). IPN-Kr-009/8262 (3957/I) t. 1-2
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr 079/86 obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ) wniesione na okres od 15.08.1986 do 15.08.1988 przez Wydz. IV WUSW Przemyśl. EAPR-54674
.