Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Pudliński
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 26-10-1948
Imię ojca: Witold
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach SO krypt. "Sanatorium" jako członek ZR NSZZ "Solidarność". Sprawa dotyczyła ochrony Komitetu Założycielskiego, a następnie Zarządu Regionu Płd.-Wsch. NSZZ "Solidarność" w Przemyślu przed wpływami "przemyskiej grupy o antysocjalistycznych poglądach". IPN-Rz-036/12 (15/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Materiały dotyczą założenia "nielegalnej" organizacji: Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. Spotkanie założycielskie miało miejsce dnia 28.11.1981 w siedzibie MKZ NSZZ "Solidarność" w Przemyślu. Pudliński występuje jako jeden z członków i założycieli klubu. IPN-Rz-034/108 (347/II)
Akta prokuratorskie Postępowanie prokuratorskie prowadzone w związku z działalnością w/w w ramach "zawieszonego NSZZ >Solidarność<" oraz z powodu "nawoływania do strajku". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta sądowe M. Pudliński został oskarżony o to, że publicznie wzywał do podjęcia strajku oraz kontynuował działalność związkową. Wyrokiem sądu z dnia 31.12.1981 skazany na 3 lata więzienia oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych. W dniu 19.03.1983 został zwolniony warunkowo oraz objęty nadzorem kuratora (okres próby 3 lata). IPN-Rz-251/1 t. 1-2, 5-7.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Pudliński "w okresie stanu wojennego wzywał zakłady pracy do podjęcia strajku powszechnego" oraz kontynuował działalność w ramach NSZZ "Solidarność". Materiały dotyczyły strajku powszechnego w województwie. Sprawę skierowano do sądu. IPN-Rz-034/115 (362/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie z powodu podejrzeń o "podejmowanie wrogiej działalności w ramach nieleg[alnych] struktur >S< po zwolnieniu z więzienia". Materiałów ewidencyjnych o sygn. 585/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ) wniesione przez Wydz. V KWMO Przemyśl na okres od 01.07.1983 do 09.06.1985. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.