Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Feliks
Nazwisko: Rakowski
Miejsce urodzenia: Leszno
Data urodzenia: 19-05-1933
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 68/53 prowadzonego w 1953 roku przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności do nielegalnej organizacji grupy osób, w tym Janusza Rakowskiego. Sprawa została przejęta do prowadzenia z Wydz. VIII WUBP we Wrocławiu, który dokonał zatrzymania ww. w dniu 28.03.1953 podczas próby nabycia amunicji. Sporządzony przez oficera śledczego akt oskarżenia został przekazany do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu i w dniu 18.07.1953 zatwierdzony przez prokuratora wojskowego. Janusz Rakowski został oskarżony m.in. o to, że "był członkiem nielegalnej organizacji o nieustalonej nazwie, której celem było prowadzenie walki z demokratycznym ustrojem Państwa Polskiego przez zbieranie i gromadzenie broni palnej, terroryzowanie funkcjonariuszy MO i UB, na wypadek obalenia władzy ludowej w Polsce przez kraje imperialistyczne, wskazywać znanych funkcjonariuszy MO i UB, celem mordowania ich oraz dokonywania napadów rabunkowych w celu osłabienia potencjału gospodarczego Państwa Polskiego". IPN Wr 0039/2067 (12377/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 10.08.1953 Janusz Rakowski został uznany winnym m.in. tego, iż w okresie od 10.01. do 30.03.1953 na terenie Wrocławia usiłował "przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej" przez to, że wraz z innymi osobami założył "kontrrewolucyjną organizację, której celem było dokonywanie aktów terroru na funkc.[jonariuszy] MO i UB (...) celem odebrania im broni palnej oraz dokonywania napadów rabunkowych celem osłabienia potencjału gospodarczego Państwa Polskiego" i skazany na karę łączną 6 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres jednego roku wraz z przepadkiem mienia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 30.03.1956 Janusz Rakowski został warunkowo, przedterminowo zwolniony z reszty odbywania kary. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Więzieniu w Sosnowcu I i Więzieniu w Jaworznie. Zwolniony 01.04.1956 na podstawie Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 30.03.1956 o warunkowym przedterminowym z odbycia reszty orzeczonej kary (znak sprawy IV.A.Kow. 124/55). Dnia 13.04.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Janusza Rakowskiego z 10.08.1953. IPN Wr 21/5596 (Sr 319/53), IPN Wr 400/149.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1977. Charakterystyka "młodzieżowej organizacji kontrrewolucyjnej b. n. [bez nazwy] działającej w 1953r na terenie Wrocławia". Janusz Rakowski występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/323 (F-314), IPN BU 0179/308 (Charakterystyka Nr 314, p. 256).
.