Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Rzeźniczek
Miejsce urodzenia: Chropaczów
Data urodzenia: 18-02-1925
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjno-Śledcza prowadzona przez WUBP w Katowicach dot. rozpracowania „nielegalnej” organizacji pn. „Związek Młodej Polski” (ZMP). ZMP został założony 12.05.1946, zrzeszał 20 członków z terenu Świętochłowic, Katowic, Piekar Śląskich i powiatu cieszyńskiego. Celem organizacji miało być nawiązanie kontaktu z „bandami zbrojnymi NSZ”, prowadzenie akcji dywersyjnych oraz kolportowanie plakatów o „wrogiej treści”. W trakcie prowadzonej sprawy 25.06.1946 zatrzymano Kazimierza Rzeźniczka. Ww. został przesłuchany, a następnie osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Katowicach. Wojskowy Prokurator Rejonowy w Katowicach 27.06.1946 wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec K. Rzeźniczka. W dn. 29.08.1946 zakończono postępowanie przygotowawcze. Oficer śledczy WUBP w Katowicach sporządził akt oskarżenia, który po zatwierdzeniu przez prokuratora został przekazany do Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach. W dn. 04.08.1947 materiały sprawy przekazano do archiwum, a 16.08.1971 nadano im sygn. 1478/II. IPN Ka 02/161 t. 1-5 (1478/II).
Akta sądowe. Akt oskarżenia wpłynął do sądu 03.09.1946. Kazimierz Rzeźniczek był oskarżony o to, że „należał do nielegalnej organizacji >Związek Młodej Polski<”, co zakwalifikowano jako usiłowanie zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego, tj. czyn z art. 86 § 2 kkWP. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach wyrokiem z 13.12.1946 uznał K. Rzeźniczka za winnego zarzucanego czynu i skazał go na karę 5 lat więzienia oraz pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. IPN Ka 1/32 t. 1-2 (R 895/46).
Akta więźnia. Kazimierz Rzeźniczek został osadzony w więzieniu w Katowicach 01.07.1946 decyzją prokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach w związku z postanowieniem o tymczasowym aresztowaniu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z 13.12.1946 ww. został skazany na karę 5 lat więzienia. Na mocy ustawy z 22.02.1947 o amnestii K. Rzeźniczek w dniu 10.03.1947 został zwolniony z więzienia. IPN Ka 32/652.
Materiały administracyjne będące opracowaniem wewnątrzresortowym sporządzonym przez KW MO w Katowicach w 1974 roku. Akta zawierają charakterystyki członków „nielegalnej” organizacji „Związek Młodej Polski” działającej na terenie Świętochłowic, Katowic, Piekar Śląskich i pow. cieszyńskiego w 1946 roku. Kazimierz Rzeźniczek występuje w materiałach jako członek ww. organizacji. IPN Ka 057/90 t. 1-2, IPN Ka 057/568.
Kazimierz Rzeźniczek został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. 2858 w dniu 16.04.1956 do Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej. Materiały złożono do archiwum 07.02.1957 pod sygnaturą 2539/C. Materiałów nie odnaleziono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.