Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Frąk
Miejsce urodzenia: Ludwinów pow. Radom
Data urodzenia: 09-10-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Frąk pseud. "Cichy", w latach 1940-1945 członek AK i mieszkaniec wsi Ludwinów pow. Radom, figuruje w aktach śledczych UB z MUBP Radom z roku 1947. Te "akta kontrolne śledztwa" dot. sprawy udziału Władysława Frąka "w nielegalnej organizacji mającej na celu obalenie demokratycznego [tj. komunistycznego] ustroju państwa", dokonania przez niego "gwałtownego zamachu na dwóch funkcjonariuszy MO", posiadania broni palnej bez zezwolenia [komunistycznych] władz i innych "przestępstw". Władysław Frąk był objęty śledztwem od dnia jego zatrzymania przez UB, tj. od 21 maja 1947. Był podejrzany i następnie oskarżony o "przynależność do bandy WiN" (tj. do kilku zbrojnych oddziałów niepodległościowego zrzeszenia WiN) w okresie od lipca 1945 do kwietnia 1947 i między innymi o "nielegalne posiadanie broni", a także o udział w kilku zbrojnych akcjach przeciwko funkcjonariuszom MO, UB i KBW. Akta te zawierają między innymi: różne pisma UB i wojskowej prokuratury, protokoły zatrzymań i rewizji, protokoły przesłuchań Władysława Frąka z dn. 21 maja 1947 i z lipca 1947 oraz akt oskarżenia. IPN Ki 013/3116 (4238/III), IPN Ki 53/4631 (4238/III).
Władysław Frąk pseud. "Cichy", syn Józefa, figuruje w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz w aktach prokuratorskich z lat 1947-1948. Władysław Frąk pseud. "Cichy" był oskarżony między innymi o przynależność do niepodległościowego zrzeszenia WiN oraz do zbrojnego leśnego oddziału pod dowództwem "Sokoła" i „Oriona” na terenie pow. Radom i pow. Kozienice w okresie od lipca 1945 do września 1946 i następnie od października 1946 do kwietnia 1947 do zbrojnego oddziału pod dowództwem "Sępa" i „Igły”. Władysław Frąk był także oskarżony o to, że "posiadał zdatną do użytku broń palną i amunicję" i brał udział w kilku zbrojnych akcjach. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 4.08.1947 Władysław Frąk (wówczas 23-letni) został skazany na karę śmierci i "utratę praw na zawsze". IPN Ki 8/376 (SR 768/47, PR 1011/47).
Władysław Frąk, syn Józefa i Marii, figuruje w aktach Centralnego Zarządu Więziennictwa z lat 1956-1969 zatytułowanych "Kartoteka skazanych" (ta kartoteka obejmuje karty wytworzone w poszczególnych więzieniach PRL w latach 1944-1968). W karcie dotyczącej Władysława Frąka zapisano między innymi, że ww. wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 4.08.1947 został skazany na "karę śmierci" i następnie "stracony" w dniu 14 sierpnia 1947. IPN BU 2449/1.
Władysław Frąk pseud. "Cichy", "Skała" figuruje w aktach zatytułowanych "Charakterystyka nr 284". To opracowanie pionu archiwalnego SB z KW MO w Kielcach dot. partyzanckiego oddziału WiN pod dowództwem Władysława Frąka pseud. "Cichy", "Skała", który walczył z komunistycznym UB, KBW i MO na terenie pow. radomskiego i pow. kozienickiego w latach 1946-1947. Te akta, w tym między innymi kwestionariusze osobowe żołnierzy antykomunistycznego podziemia, zostały opracowane w roku 1979 na podstawie materiałów UB i MO z lat 40. i 50. W kwestionariuszu dot. Władysława Frąka pseud. "Cichy", "Skała" zapisano między innymi, że ww. partyzant "od lipca 1945 r. do 27.02.1946 r., tj. do dnia jego aresztowania przez UB, należał do bandy pod dowództwem >Szatana< (...). W czasie transportowania go pociągiem 24 lipca 1946 r. zdołał zbiec i wstąpił do bandy WiN pod dowództwem Sokół Stanisława >Sokoła< (...). W październiku 1946 r. zorganizował własną bandę i stanął na jej czele. Liczyła ona 9 członków. Banda pod jego dowództwem dokonała 5 napadów terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku, m.in. (...) w marcu 1947 r. wraz z bandą >Igły< na grupę operacyjną UB-KBW w okolicy wsi Stanisławów pow. Radom (...). Ujawnił się w PUBP w Radomiu 31 marca 1947. W dniu 21 maja 1947 r. został aresztowany [w swoim domu we wsi Ludwinów, gdzie zarekwirowano mu pistolet P-38 i amunicję]". IPN Ki 022/200, IPN BU 0173/203 (Charakterystyka Nr 284, p. 132).
.