Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Serwatka
Miejsce urodzenia: Pratkowice gm. Masłowice pow. Radomsko
Data urodzenia: 15-08-1923
Imię ojca: Bolesław
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Serwatka, mieszkaniec wsi Pratkowice gm. Masłowice pow. Radomsko, figuruje w aktach operacyjnych i śledczych UB z PUBP w Radomsku z lat 1946-1953. Te akta dot. rozpracowania konspiracyjnych struktur i partyzanckich oddziałów Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatu radomszczańskiego. Akta te zawierają między innymi meldunki i raporty MO i UB, plany operacyjnych przedsięwzięć UB, wykazy i charakterystyki współpracowników i członków KWP oraz osób aresztowanych i skazanych, agenturalne doniesienia, protokoły przesłuchań świadków i osób "podejrzanych". Mieczysław Serwatka syn Bolesława figuruje w wykazie już zabitych członków KWP - datowanym 17 sierpnia 1951. Zapisano tam między innymi, że Mieczysław Serwatka - mieszkaniec wsi Pratkowice gmina Masłowice i członek KWP, ur. 15 sierpnia 1923 - został "zabity w dniu 24.03.1948 r.". Nie podano okoliczności śmierci ww. partyzanta. IPN Ld Pf 10/755 (991/X).
Mieczysław Serwatka figuruje w aktach Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP). Akta te zatytułowano "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim w latach 1945-1949". To "Opracowanie nr 279" obejmuje głównie kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników KWP, w tym Mieczysława Serwatki. W kwestionariuszu dot. ww. zapisano między innymi, że Mieczysław Serwatka "będąc członkiem nielegalnej organizacji KWP działającej w woj. łódzkim brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku. Zabity w czasie akcji [UB i MO] 24 marca 1948 r.". IPN Ld 030/279 t. 6 (1506/X).
.