Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Włodzimierz Stanisław
Nazwisko: Chlebosz
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 14-01-1967
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Bolesława


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Czernica (powiat wrocławski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAWR 189920 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Wrocław; akta o sygn. IPN Wr 524/189920 (EAWR 189920).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-7/11 zarządzenie z dnia 11.02.2011 dotyczące Włodzimierza Chlebosza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.