Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Mielczarek
Miejsce urodzenia: Orczuchy
Data urodzenia: 20-10-1922
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania przesyłane do WUBP w Łodzi przez pion III PUBP w Radomsku oraz sprawozdanie roczne Sekcji Śledczej PUBP w Radomsku za okres 01.01.1946 - 01.01.1947, w którym znajduje się informacja o wyroku skazującym Czesława Mielczarka na karę śmierci. IPN Ld PF 10/252 (262/X).
Materiały operacyjne PUBP w Radomsku z lat 1946-1953 dotyczące rozpracowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego na terenie powiatu radomszczańskiego. W wykazie z dn. 10.08.1951 aresztowanych i skazanych za przynależność do KWP, podpisanym przez kierownika Referatu III, Czesław Mielczarek figuruje jako skazany na karę śmierci. IPN Ld Pf 10/755 (991/X).
Materiały operacyjne KMO m. Łodzi z lat 1953-1966 dotyczące Lucjana Olszewskiego, członka Konspiracyjnego Wojska Polskiego w latach 1945-1946. W aktach sprawy Czesław Mielczarek został wymieniony jako członek, dowodzonej przez Lucjana Olszewskiego grupy KWP w miejscowości Brzeźnica. W dniu 15.03.1946 Cz. Mielczarek został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Radomsku, następnie przeszukano pomieszczenia mieszkalne należących do niego. Do akt sprawy włączono sentencję wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, wydanego na sesji wyjazdowej w Radomsku dnia 28 marca 1946 roku, według którego Czesław Mielczarek został uznany za winnego popełnienia czynów z art. 217 § 1 kk oraz art. 2 Dekretu z dn. 16.11.1945 o postępowaniu doraźnym i skazany na karę śmierci oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. IPN Ld 011/1409 (9675/II).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978, zawierające opracowanie nr 279 poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, do którego w latach 1945-1946 należał Czesław Mielczarek. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Cz. Mielczarka z adnotacją: „wyrok wykonano/brak daty”. IPN Ld 030/279 t. 5 (1506/X), IPN BU 0186/278 t. 11.
.