Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Klęba
Miejsce urodzenia: Harklowa
Data urodzenia: 06-11-1922
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

W PPR od września 1945 r. 

W latach 1948-1949 był pracownikiem "umysłowym" Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie.
W latach 1950-1952 słuchacz Centralnej Szkoły Partyjnej przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie.
W latach 1971-1981 przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie.

Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie - brak bliższych danych.
Członek Centralnej Rady Związków Zawodowych w Warszawie - brak bliższych danych.
Żródło: AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 42, k. 238-238v; tamże, KW PZPR w Rzeszowie, 30, k. 381;  tamże, 39, k. 248; tamże, 46, k. 12;  tamże, 16033, k. 13; AIPN Rzeszów, 073/3, k. 244.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Powiatowy Jasło PPR 1945 1948 AIPN Rzeszów, 073/3, k. 244.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Brzozów PZPR 1949 1950 AIPN Rzeszów, 073/3, k. 244.
Kierownik Wydział Kadr Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 1952 01-1953 AIPN Rzeszów, 073/3, k. 244; AP Rzeszów, Komitet Wojewódzki (dalej KW) PZPR w Rzeszowie, 165, k. 24, 28.
Kierownik Wydział Ekonomiczny Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 01-1953 1956 AIPN Rzeszów, 073/3, k. 244; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 165, k. 24, 28.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Tarnobrzeg PZPR 1958 1971 AIPN Rzeszów, 073/3, k. 244; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 16033, k. 13.
Członek brak Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 31-03-1962 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 15, 248, 248v.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 19-03-1971 03-1981 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 30, k. 408; tamże, 306, k. 2.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1984 r. dopuszczony do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową przez WUSW w Rzeszowie. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; kartoteka Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW w Warszawie; akta o sygn. IPN Rz 073/3 (25/I/89).
.