Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Grzegorz Tadeusz
Nazwisko: Piechowski
Miejsce urodzenia: Pogódki
Data urodzenia: 24-10-1960
Imię ojca: Edwin
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Kościerzyna (powiat kościerski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały KWMO Gdańsk dot. wydania książeczki żeglarskiej. Akta o sygn. IPN Gd 219H/36712 (HA-7827).
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW Gdańsk. Akta o sygn. IPN Gd 645/733918 (EAGD 733918).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 449/10/Gd zarządzenie z dnia 13.01.2011 dotyczące Grzegorza Tadeusza Piechowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.