Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Józef Marian
Nazwisko: Zbytniewski
Miejsce urodzenia: Kraśnik
Data urodzenia: 22-03-1959
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Marianna


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Godziszów (powiat janowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW o sygn. EATG 31198; akta o sygn. IPN Lu 361/607 (EATG 31198). Sygn. poprzednie: IPN Lu 0293/11502 i IPN Lu 262/12464.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

368 Ppl/Lu/11 zarządzenie z dnia 12.10.2011 r. dotyczące Józefa Zbytniewskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.