Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Władysław Wojciech
Nazwisko: Piątkowski
Miejsce urodzenia: Grójec
Data urodzenia: 24-01-1955
Imię ojca: Roman
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Belsk Duży (powiat grójecki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 09.12.1985 w Wydz. "C" WUSW Radom pod nr. 10840 przez pion II SB RUSW w Grójcu jako kandydat na TW. 24.08.1987 dokonano zmiany kategorii na KO. Wyrejestrowany 15.02.1989. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Radomiu 22.02.1989, pod sygn. I/3914/KO. Karta EO-4/77, karta EO-4-A/77 i karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Radomiu; karta EO-131-A z kartoteki pomocniczej TW KWMO/WUSW w Radomiu; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW, karta E-13 Wydz. III Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny WUSW Radom, poz. 10840; dziennik archiwalny WUSW Radom, poz. 3914; akta sygn. arch. IPN Ra 006/1683 (I/3914/KO).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW o sygn. EARA 15501; akta o sygn. IPN Ra pf 35/15501 (EARA 015501).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Lu 141/11 zarządzenie z dnia 28.06.2012 r. dotyczące Władysława Piątkowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.