Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Przybył
Miejsce urodzenia: Bukowa pow. Piotrków
Data urodzenia: 13-07-1925
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Przybył pseud. "Krótki", w latach 1944-1945 żołnierz AK na terenach pow. Końskie i pow. Opoczno, figuruje w aktach śledczych UB z PUBP Końskie i WUBP w Kielcach z roku 1945. Te akta zawierają między innymi protokoły przesłuchań świadków kilku "napadów" i innych zdarzeń oraz protokoły przesłuchań Zdzisława Przybyła z dn. 30-31 maja 1945 i z dn. 13 stycznia 1946 oraz akt oskarżenia. W protokole przesłuchania funkcjonariusza UB z PUBP Końskie (datowanym dn. 1 czerwca 1945) zapisano między innymi, że Zdzisław Przybył został zatrzymany i aresztowany w m. Końskie przy ul. Gimnazjalnej dn. 30 maja 1945 wieczorem w mieszkaniu swojej znajomej z konspiracji Bronisławy Kosierkiewicz (córki Franciszka, ur. 12.03.1893). Zapisano także, że Zdzisław Przybył (wówczas 19-letni) w trakcie próby ucieczki strzelał do funkcjonariusza UB z broni krótkiej i w tym samym czasie sam został postrzelony i ranny. Zanotowano, że następnie "w toku rewizji" w mieszkaniu Bronisławy Kosierkiewicz znaleziono szturmowy karabin, pepeszę i dwa pistolety, która to broń "była własnością Przybyły Zdzisława". W "postanowieniu o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej" i w akcie oskarżenia zapisano między innymi, że Zdzisław Przybył "należał do nielegalnej organizacji NSZ pod dowództwem >Dziadka< i w maju 1945 r. brał czynny udział w rozbrajaniu milicjanta Zawadzkiego", a także w rozbrajaniu kolejnego milicjanta z MO w Końskich oraz leśniczego. IPN Ki 013/4070 (5984/III).
Zdzisław Przybył syn Antoniego figuruje (wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego podziemia) w repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi za okres marzec-kwiecień 1946. Pod numerem 62 na str. 41 tych akt zapisano w kolejnych rubrykach, że Zdzisław Przybył został aresztowany przez UB z PUBP w Końskie i postępowanie karne przeciwko niemu wszczęto dn. 6 marca 1946. W kolejnej rubryce zapisano, że sprawę karną przeciwko Zdzisławowi Przybyłowi "ukończono bez rozprawy głównej dn. 17 VI 1946 r. z powodu śmierci więźnia". IPN Ld 138/100 (83/1/63).
Zdzisław Przybył pseud. "Lew" figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego zbrojnego podziemia) w opracowaniu KW MO w Kielcach z roku 1981 zatytułowanym "Banda terrorystyczno-rabunkowa >Dziadka< (po AK)". Ta "Charakterystyka nr 22" dot. partyzanckiego oddziału pod dowództwem por. Wincentego Ciszka pseud. "Dziadek", który walczył z komunistycznymi okupantami kraju na terenach powiatów koneckiego i włoszczowskiego w roku 1945. W kwestionariuszu osobowym dot. Zdzisława Przybyła pseud. "Lew" zapisano między innymi, iż ww. w okresie okupacji niemieckiej to "członek AK pseud. >Krótki<", który "w końcu kwietnia 1945 r. wstąpił do bandy pod dowództwem >Dziadka< i działał na terenie powiatów koneckiego i włoszczowskiego do 30 maja 1945 r., tj. do chwili aresztowania go na melinie". Dalej zapisano, że Zdzisław Przybył w ww. okresie brał udział w pięciu zbrojnych napadach, w tym na posterunki MO i funkcjonariuszy MO i UB oraz w ich rozbrojeniu. Następnie "będąc w więzieniu w Końskich dn. 2 marca 1946 r. wraz z innymi więźniami z bandy >Dziadka< organizował udaną ucieczkę, zabijając strażnika więziennego, a następnie wstąpił do bandy >Wilka<". IPN BU 0173/15 (Charakterystyka nr 22, p. 185).
Zdzisław Przybył pseud. "Krótki" figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego podziemia) w opracowaniu KW MO w Kielcach z roku 1979 zatytułowanym "Charakterystyka nr 199 bandy terrorystyczno-rabunkowej nielegalnej organizacji KWP pod dowództwem T. Bartosika ps. >Wilk<". Ta charakterystyka dot. partyzanckiego oddziału pod dowództwem Tadeusza Bartosika pseud. >Wilk<, który walczył z komunistycznymi okupantami kraju na terenach powiatów opoczyńskiego, piotrkowskiego i koneckiego w latach 1945-1947. W kwestionariuszu osobowym dot. Zdzisława Przybyła zapisano między innymi, iż ww. mieszkaniec miasta Końskie (zam. przy ul. Nowy Świat 1) i w okresie okupacji niemieckiej członek AK został "dnia 30 maja 1945 r. aresztowany za przynależność do bandy >Dziadka< i dokonywanie napadów terrorystyczno-rabunkowych z bronią na funkcjonariuszy MO i UB (...) i osadzony w więzieniu w Końskich (...). W dniu 21 lutego 1946 r. będąc w zmowie z innymi więźniami w czasie wyprowadzania więźniów do toalety rzucił się na strażnika więziennego, odbierając mu RKM i klucze. Po czym oddali kilka strzałów zabijając ww. strażnika i uwolnili się. Wstąpił do bandy >Wilka< wchodzącej w skład nielegalnej organizacji KWP [Konspiracyjne Wojsko Polskie]. Dnia 22 lutego 1946 wspólnie z innymi członkami bandy, uzbrojony w broń maszynową, dokonał napadu na posterunek MO w Chełstach gm. Machory pow. Opoczno, skąd zrabowano kilka jednostek broni i umundurowanie funkcjonariuszy MO (...). Dnia 23 lutego 1946 r. we wsi Ruszenice gm. Machory pow. Opoczno brał udział w zbrojnej akcji przeciwko plutonowi szturmowemu MO i UB. W czasie tej walki zostało zabitych 2-ch funkcjonariuszy MO (...). Dnia 25 lutego 1946 r. został zatrzymany i aresztowany". IPN Ki 022/138.
.