Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Więcław
Miejsce urodzenia: Leżajsk – Podolszyny
Data urodzenia: --1924
Imię ojca: Brak danych
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Więcław, w latach 1944-1946 mieszkaniec miasta Leżajsk-Podolszyny i żołnierz antykomunistycznej Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) na terenie pow. Łańcut i pow. Jarosław, występuje w aktach śledczych UB z WUBP Rzeszów z lat 1946-1956. Akta te dot. kilku aresztowanych przez UB w roku 1946 żołnierzy i współpracowników konspiracyjnej organizacji Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowej Organizacji Wojskowej - z terenów powiatów Leżajsk i Łańcut. Edward Więcław występuje między innymi w protokole przesłuchania aresztowanego żołnierza ROAK Zenona Śliwińskiego, syna Antoniego, ur. 17.01.1928 w Ostrogu nad Horyniem - w protokole datowanym 13 maja 1946. Edward Więcław figuruje w tym protokole na str. 13 jako mieszkaniec miasta Leżajsk-Podolszyny i jako zastępca dowódcy partyzanckiego oddziału NOW - "Kudłatego", oddziału działającego w roku 1945 w okolicach Leżajska i Łańcuta. IPN Rz 046/880 (1696/III).
Edward Więcław pseud. "Szczerbaty" figuruje w aktach śledczych UB z WUBP Rzeszów z lat 1947-1955. Akta te dot. kilku aresztowanych w roku 1947 i 1948 żołnierzy i współpracowników Narodowej Organizacji Wojskowej. Edward Więcław pseud. "Szczerbaty" figuruje między innymi w protokole przesłuchania Kazimierza Stockiego pseud. "Jacek" (s. Michała, ur. 16.03.1922 we Lwowie), aresztowanego przez UB żołnierza NOW - w protokole datowanym 23 lipca 1948. Edward Więcław pseud. "Szczerbaty" figuruje w tym protokole na str. 23 jako mieszkaniec miasta Leżajsk-Podolszyny i jako członek partyzanckiego oddziału NOW pod dowództwem >Kudłatego< - działającego w roku 1945 w okolicach Piskorowic i Leżajska oraz na terenie powiatów Jarosław i Łańcut. IPN Rz 046/754 (1472/III).
Edward Więcław pseud. "Szczerba", mieszkaniec miasta Leżajsk-Podolszyny i w latach 1944-1946 żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej na terenie pow. Łańcut i pow. Jarosław, figuruje w opracowaniu KW MO w Rzeszowie z lat 1980-1985 zatytułowanym "Charakterystyka Nr 6-F bandy NOW pod dowództwem Krawczyk Józef ps. >Kudłaty<". To opracowanie pionu archiwalnego SB dot. zbrojnego pododdziału Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) pod dowództwem Józefa Krawczyka pseud. "Kudłaty", który walczył z komunistycznymi okupantami kraju, w tym także z żołnierzami sowieckimi oraz z bojówkami OUN-UPA, w okresie od jesieni 1944 do sierpnia 1945 na terenach powiatów Biłgoraj, Łańcut i Jarosław. Materiały te zawierają przede wszystkim opisy zbrojnych akcji ww. pododdziału NOW i kwestionariusze osobowe jego kilkunastu członków. W kwestionariuszu dot. Edwarda Więcława pseud. "Szczerba" zapisano między innymi, że ww. partyzant "w 1945 r. był członkiem bandy NOW pod dowództwem >Kudłatego< - działającej w okolicach Piskorowic na granicy powiatów Łańcut i Jarosław. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy bandy >Kudłatego<. W późniejszym okresie był członkiem bandy NOW pod dowództwem >Wołyniaka<". IPN Rz 05/22 (CHF-6-F), IPN Rz 0172/7/J (CHF-6-F) mikrofilm, IPN BU 0183/5 (Notatka Nr 6-F, p.123) t. 11.
.