Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Tadeusz
Nazwisko: Jakubcewicz
Miejsce urodzenia: SULECHÓW
Data urodzenia: 02-03-1955
Imię ojca: Witold
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Propagowanie wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciw linii politycznej partii". Akta sprawy zostały połączone z aktami SOS "Kowal". IPN Sz 0011/761 (10799/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzewany o "udział lub współudział w redagowaniu nielegalnego czasopisma lub wydawnictwa działającego w kraju". Akta sprawy zostały połączone z aktami SOS "Demiurg". IPN Sz 0011/761 (10799/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła "Ruchu Młodej Polski". Andrzej Jakubcewicz występuje w aktach jako działacz "Ruchu Młodych" w środowisku studenckim w Szczecinie. IPN BU 0716/217 t. 1 (54427/II)
Akta administracyjne "Meldunki operacyjne z pracy Wydz. III KWMO w Szczecinie". Andrzej Jakubcewicz występuje jako osoba zamierzająca stworzyć nowe pismo antysocjalistyczne oraz jako jeden z uczestników spotkania KSS KOR. IPN Sz 0012/17 t. 4 (140/IV)
.