Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Jarzyński
Miejsce urodzenia: BOBOLICE
Data urodzenia: 16-10-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Rozpoznanie i kontrola aktywizujących środowisk wiejskich w przedmiocie tworzenia nieformalnych struktur samorządowych, głównie NSZZ Rolników >>Solidarność Wiejska<<". Jan Jarzyński został zarejestrowany 06.05.1981 pod numerem 19252 do SO krypt. "Orkisz". W sprawie tej występuje jako członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Sprawa została zarejestrowana pod numerem 18983 przez Wydz. IIIA w Koszalinie. 06.05.1981 została przekazana do Wydz. IV w Koszalinie i otrzymała nowy numer rejestracyjny 19246. IPN Sz 007/102 (186/IV)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 34 wydanej przez KWMO w Koszalinie ponieważ "w okresie kryzysu posiada wszelkie predyspozycje, także skłonności do organizowania zbiorowych wystąpień w celu podjęcia wrogiej działalności polityczno-destrukcyjnej". Osadzony w OO w Wierzchowie Pom. "Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego". J. Jarzyński figuruje pod poz. 2858. IPN Sz 266/68, IPN Po 161/1
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany 16.12.1981 pod nr Ko 20043 jako osoba internowana. Internowany od 13.12.1981 do 20.02.1982 w OO w Wierzchowie Pom. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.