Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Krzysztof
Nazwisko: Kuziko
Miejsce urodzenia: BIAŁOGARD
Data urodzenia: 23-02-1956
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany 25.10.1982 do sprawy dot. sporządzania i rozpowszechniania na terenie Białogardu ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Sprawę początkowo prowadził Wydz. V KWMO w Koszalinie, w dniu 14.06.1983 przejął KMMO w Białogardzie. IPN Sz 00124/413 (4752/2 mf)
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 8 kompanii pontonowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 02.02.1983. IPN By 674/7
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem dot. sporządzania i rozpowszechniania na terenie Białogardu ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". IPN Sz 00106/280 (6065/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany na podstawie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z dn. 04.02.1983 wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Białogardzie w sprawie Ds.83/83, w której był podejrzany o sporządzanie i rozpowszechnianie na terenie Białogardu ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". IPN Sz 265/17
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] L. Kuziko został zarejestrowany do sprawy pod numerem 24796 w dn. 12.11.1985. Powód: "Wroga działalność w środowisku byłych aktywistów ruchu związkowego NSZZ" na terenie Białogardu. Byli działacze "Solidarności" systematycznie uczestniczyli w nielegalnych zgromadzeniach na placu przykościelnym kościoła pw. NMP w Białogardzie. IPN Sz 00105/415 (5463/II)
.