Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Grzegorz
Nazwisko: Wojnarowski
Miejsce urodzenia: KOSZALIN
Data urodzenia: 04-01-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania/ Kwestionariusz Ewidencyjny [SOR/KE] Zarejestrowany w dn. 05.05.1982 do SOR "Miot" (Ko 20419) dotyczącej działalności NSZZ "Solidarność". W dniu 12.10.1983 zmnieniono kategorię rejestracji na KE krypt. "Klepka" w celu "kontroli operacyjnej" z powodu wcześniejszej działalności w NSZZ "Solidarność". IPN Sz 00124/450 (4819/2 mf)
Akta kontrolne śledztwa Usiłował zorganizować w dniu 01.05.1982 manifestację przeciwko stanowi wojennemu. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Koszalinie z dn. 03.05.1982 zastosowano wobec M. Wojnarowskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. IPN Sz 00106/221 (5984/III)
Akta sądowe Usiłował zorganizować w dniu 01.05.1982 manifestację przeciwko stanowi wojennemu. W dniu 07.07.1982 Sąd Wojewódzki w Koszalinie wydał wyrok skazujący M. Wojnarowskiego na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. IPN Sz 258/40 (II K 53/82)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Tymczasowo aresztowany, a następnie skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dn. 07.07.1982 za usiłowanie zorganizowania w dniu 01.05.1982 manifestacji przeciwko stanowi wojennemu. Zwolniony warunkowo postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dn. 19.05.1983. IPN Wr 149/260 (178/V/83)
.