Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Podolski
Miejsce urodzenia: LIPNIKI
Data urodzenia: 29-09-1938
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła „rozpowszechniania druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL”. Z. Podolski jest wymieniony w sprawie jako aktywny działacz KSS KOR. IPN Sz 0013/324 t. 1-2 (14628/III)
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne z pracy Wydz. III do MSW”. Z. Podolski występuje w meldunku z dn. 22.05.1979 jako osoba biorąca udział w nielegalnym zebraniu KSS KOR. IPN Sz 0012/17 t. 3 (140/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania/ Kwestionariusz Ewidencyjny [SOR/KE] Główny figurant sprawy dotyczącej „propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii partii”. Ponadto był sympatykiem KSS KOR, kolportował jego wydawnictwa, a po powstaniu NSZZ „Solidarność” również ulotki Związku. Sprawę przerejestrowano z SOR na KE w dn. 15.02.1983. IPN Sz 0053/176 (16549/2 mf)
Akta sądowe Sprawa o przywrócenie do pracy Zdzisława Podolskiego, zwolnionego z Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie z dniem 31.10.1979 z powodu „zdezorganizowania w dn. 19.09.1979 (...) pracy (...). W dniu tym kolportował w czasie godzin pracy wśród pracowników wydawnictwa KOR, co spowodowało przerwanie przez nich pracy”. Wyrokiem z dn. 25.01.1980 Sąd oddalił wniosek o przywrócenie do pracy. IPN Sz 131/2 (P 720/79)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji o internowaniu nr 2/81 z 12.12.1981, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Osadzony w ZK w Goleniowie, w dn. 11.01.1982 przeniesiony do OO w Wierzchowie Pom. Zwolniony w dniu 10.03.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 25/82 z dn. 06.03.1982. IPN Sz 266/138
Akta internowania Internowany od 13.12.1981 do 10.03.1982 w ZK w Goleniowie, a od 11.01.1982 w OO w Wierzchowie Pom., ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. IPN Sz 0012/367 t. 7 (848/IV)
Akta administracyjne „Skorowidz alfabetyczny internowanych 1981 r.” Pod literą „P”, poz. 3 widnieje Zdzisław Podolski z adnotacją, że opuścił ZK w Goleniowie w dniu 11.01.1982 i został przetransportowany do OO w Wierzchowie Pom. IPN Sz 52/1 t. 1
Akta śledcze Dotyczy uczestnictwa w działalności "Regionalnego Społecznego Obywatelskiego Komitetu Obrony Praworządności" Regionu Pomorza Zachodniego w Szczecinie, polegającej "na wysyłaniu skarg do władz i instytucji PRL, a także poza granice kraju". W dniu 17.01.1986 zostały przedstawione Z. Podolskiemu zarzuty oraz ustanowiony dozór milicji. W dn. 21.02.1986 wobec Z. Podolskiego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, bowiem ten uporczywie uchylał się od obowiązku wynikającego z dozoru MO. W areszcie Z. Podolski rozpoczął głodową akcję protestacyjną. W dn. 14.04.1986 do Sądu Rejonowego w Szczecinie wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia obejmujący Z. Podolskiego. Tego samego dnia wydano meldunek o zakończeniu sprawy. IPN Sz 0013/410 (14901/III), IPN Sz 0054/22 (14901/3 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła działalności związku „Komitet Obrony Praworządności”. Z. Podolski był jednym z figurantów sprawy. IPN Sz 0053/87 (16437/2 mf)
.