Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Konury
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 28-11-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjna/ Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [KE/SOS] Zarejestrowany jako główny figurant sprawy „Rykoszet”. Z zachowanych materiałów nie wynika kategoria sprawy. Sprawę następnie przerejestrowano prawdopodobnie w kwestionariusz ewidencyjny „Robinson”, a w końcu w sprawę operacyjnego sprawdzenia „Rykoszet”. Nie zachowały się jakiekolwiek informacje o zabarwieniu wymienionych spraw. Materiały dotyczące Z. Konurego w dniu 31.01.1983 wyłączono do sprawy zarejestrowanej pod numerem Sz 25525. Brak informacji co do losów pozostałych materiałów zebranych w sprawie. Mat. brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowania Internowany od 10.05.1982 i osadzony w OO w Wierzchowie Pom., ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 223/82 z 23.12.1982. IPN Sz 0012/367 t. 6 (848/IV)
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji o internowaniu nr 211/82 z 09.05.1982 i osadzony w OO w Wierzchowie Pom. oraz OO w Strzebielinku, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 223/82 z 23.12.1982. IPN Gd 159/424
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE/SOR] Zarejestrowany jako główny figurant w sprawie dotyczącej „prowadzenia wrogiej działalności w środowiskach”. Początkowo sprawa była prowadzona jako kwestionariusz ewidencyjny, w dn. 08.05.1984 przerejestrowana w sprawę operacyjnego rozpracowania, następnie ponownie przerejestrowana w kwestionariusz ewidencyjny w dn. 08.07.1984. Mat. o sygn. 15811/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Główny figurant. Brak informacji o zabarwieniu sprawy. Brak daty przerejestrowania SOS w SOR. Mat. brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła druku i przechowywania w celu kolportażu pisma „Grot” sygnowanego przez NSZZ „Solidarność” przez Z. Konurego. Sprawę początkowo nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Policach (3 Ds 659/84), następnie prawdopodobnie w maju 1984 r. nadzór nad sprawą przejęła Prokuratura Wojewódzka w Szczecinie (II Ds 20/84). Od 26.04.1984 do 25.07.1984 zastosowano areszt tymczasowy. Sprawę umorzono w dn. 24.07.1984 w trybie ustawy o amnestii. IPN Sz 0013/341 (14702/III)