Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Ossowski
Miejsce urodzenia: KOSZALIN
Data urodzenia: 30-09-1960
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zuzanna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 477/12, zarządzenie z dn. 28.02.2013 dot. Romana Ossowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdąTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Spr. Oper. Sprawdzenia/ Spr. Oper. Rozpracowania/ Kwestionariusz Ewidencyjny [SOS/SOR/KE] „W latach 1985-87 w Gdańsku kolportował nielegalne pisma”. Sprawa została zarejestrowana jako SOS, przerejestrowana w SOR, następnie w KE, a w końcu z powrotem w SOR. W dniu 17.05.1988 sprawa została przekazana do Wydz. V WUSW w Słupsku. Materiały o sygn. 19618/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła udziału R. Ossowskiego w „nielegalnym związku [Niezależne Zrzeszenie Studentów], którego działalność polegała m. in. na wydawaniu i rozpowszechnianiu pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W dn. 16.03.1984 dokonano przeszukania pokoju studenckiego zajmowanego przez R. Ossowskiego, w trakcie którego zakwestionowano m. in. matryce, farbę drukarską rękopisy i przygotowane do druku teksty. Na tej podstawie Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła wszcząć powyższe śledztwo i powierzyć je do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW w Gdańsku. IPN Gd 013/243 (8706/III)
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła udziału R. Ossowskiego w „nielegalnym związku [Niezależne Zrzeszenie Studentów], którego działalność polegała m. in. na wydawaniu i rozpowszechnianiu pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W dn. 29.03.1984 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu R. Ossowskiego rozsyłając jednocześnie za nim list gończy. W dn. 27.07.1984 R. Ossowski zgłosił się do prokuratury w celu złożenia zeznań. W dn. 12.09.1984 postępowanie umorzono. IPN Gd 68/7 (4 Ds. 39/84)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] „Wroga działalność w środowiskach załóg okolicznych zakładów pracy”. Sprawa została przekazana z Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w dn. 17.05.1988. Mat. o sygn. 1068/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta paszportowe W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżenie wyjazdu za granicę, wydane w dn. 14.04.1987 i zarejestrowane pod numerem Z-0433/87/EAKo/A. Zastrzeżenie zostało wniesione do wszystkich krajów świata w okresie od 09.04.1987 do 09.04.1989 przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku do sprawy nr 47208. EAKo 28013
.