Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Stanisław
Nazwisko: Uryszek
Miejsce urodzenia: OSTOJA
Data urodzenia: 17-04-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalno-śledcza L. Uryszek „wykonywał wrogie napisy przeciwko PRL”. Materiały o sygn. 1070/2 zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne „Sprawozdania kwartalne PU ds BP w Łasku z siedzibą w Pabianicach za okres 01.01.1956 – 30.09.1956r.”. W sprawozdaniu za okres 01.04.1956-30.06.1956 znajdują się informacje dotyczące L. Uryszka jako figuranta sprawy agenturalno-śledczej „Papier”. W toku sprawy ustalono, że L. Uryszek był odpowiedzialny za wykonanie „wrogich napisów”. IPN Ld pf 10/129
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figurant w sprawie dotyczącej „nielegalnego zebrania o charakterze antysocjalistycznym”. Mat. o sygn. 14807/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek, a także „nagrywania na taśmy magnetofonowe wrogich występień”. L. Uryszek był figurantem sprawy. Mat. o sygn. 15418/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła „rozpowszechniania poglądów o negatywnej politycznej wymowie”. L. Uryszek został zarejestrowany do sprawy w dniu 12.03.1988 pod numerem Sz 38985. IPN Sz 0053/469 (17013/2 mf)
Materiały ewidencyjne Według zapisów na kartach E-14B oraz E-16 - "Ranny w czasie wypadków grudniowych w 1970 roku w Szczecinie". Wpis w oparciu o dokumentację ewidencyjną.
.