Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Wierzbicki
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 21-10-1953
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Wierzbicki 23.08.1979 został zarejestrowany pod nr 3180 przez Wydz. III KWMO w Gorzowie Wielkopolskim do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bazar" (nr rej. 3164) z powodu udziału "w spotkaniu w sprawie utworzenia terenowej grupy >Konfederacji Polski Niepodległej< w dniu 19.08.1979 w Gorzowie". Rozpracowanie zakończono 11.04.1983 z powodu emigracji Andrzeja Wierzbickiego w 1983 roku do USA. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 528/II. Materiały o sygn. 528/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego. Andrzej Wierzbicki został internowany na mocy decyzji nr 6/81 z 12.12.1981, ponieważ „zagrażałby porządkowi publicznemu i nawoływał oraz eskalował stany napięcia i niepokoju społecznego” oraz jako przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność". Osadzony w ZK w Gorzowie Wlkp., OO w Głogowie oraz w OO w Ostrowie Wlkp. Zwolniony decyzją o uchyleniu internowania nr 55 z kwietnia 1982. IPN Po 88/64.
Akta administracyjne. „Wykaz akt osób internowanych zwolnionych z ZK 1981”. Andrzej Wierzbicki występuje w dokumencie „wykaz osób zatrzymanych w dn. 13.12.1981 i osadzonych w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.”. IPN Sz 53/3.
Materiały stanowią darowiznę prywatną, zawierającą wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego. Andrzej Wierzbicki figuruje pod poz. 9002 jako internowany w okresie 13.12.1981- 30.04.1982. IPN Po 161/1.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 25 września 2020 r. w sprawie o sygn. Ppl/Sz 355/20 dotyczącej Andrzeja Wierzbickiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.