Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Oskar Stanisław
Nazwisko: Czarnik
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 27-12-1937
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 14.12.1981 Oskar Czarnik na wniosek Wydz. III-1 KS MO został internowany. Początkowo został osadzony w areszcie na warszawskiej Białołęce, a 21 stycznia 1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Jaworze. Powód internowania: „Organizował w 1981 w Bibliotece Narodowej różnego rodzaju akcje protestacyjne, tj. strajki ostrzegawcze, solidarnościowe, akcje zbierania podpisów itp. Wynikało to z faktu, że piastował stanowisko przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Bibliotece Narodowej. (...) Oskar Czarnik w dniu 14.12.1981 zorganizował strajk okupacyjny w Bibliotece Narodowej”. Zwolniony z internowania dnia 29.04.1982. Akta zarchiwizowano w Wydziale „C” KS MO w Warszawie pod sygn. 3510/III. IPN BU 01326/1309 (3510/3), IPN BU 419/1.
Oskar Czarnik został zarejestrowany 30.01.1982 przez Wydz. III-1 KS MO w Warszawie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Karol”, nr rejestr. 32880. Powód: „pełnił funkcję przewodniczącego KZ. Zaakceptował powołanie w Bibliotece Narodowej >Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania<”. W dniu 9.04.1985 Sprawę tę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny. Dnia 20.02.1987 materiały zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygn. 9296/II. Materiałów o sygn. 9296/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Biblioteka", nr rejestr. 49074. Sprawa ta była prowadzona w latach 1988-1989 przez SB SUSW w Warszawie i dotyczyła rozpracowania "nielegalnego" Tymczasowego Komitetu NSZZ "Solidarność", który powstał na terenie Biblioteki Narodowej w Warszawie w roku 1988. IPN BU 0258/393.
.