Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Andrzej
Nazwisko: Dakowski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 03-02-1937
Imię ojca: Walerian
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosław Dakowski – działacz Sekcji Kultury warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) – został zarejestrowany 10.02.1964 pod nr. 9302 przez Wydział II Departamentu IV MSW jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). Z treści materiałów wynika, że M. Dakowski pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu SB od września 1960 r., w tymże roku otrzymał odmowę na wyjazd do Francji związany z jego działalnością w KIK. W 1964 r. SB planowała pozyskać go do współpracy przy okazji ubiegania się o paszport w związku z wyjazdem służbowym. W okresie od 26.02.1966 do 14.10.1969 wobec M. Dakowskiego obowiązywało zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Krajów Kapitalistycznych i poza Europę z powodu „reakcyjnych poglądów”, działalności w KIK, kontaktów z księżmi katolickimi. Sprawę zamknięto 1.09.1973, ponieważ z ustaleń Departamentu IV MSW wynikało, że wówczas M. Dakowski wycofał się z działalności w warszawskim KIK. 9.10.1973 materiały zarchiwizowano w Wydziale II Biura „C” MSW pod sygn. 12197/I-k, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 10077/1. IPN BU 00170/653 (12197/I-k) akta, IPN BU 001043/489 (10077/1) mikrofilm.
Zmikrofilmowane dokumenty z teczki wyjazdowej założonej na Mirosława Andrzeja Dakowskiego przez Wydział VI Departamentu II MSW. Materiały zawierają m.in.: kwestionariusz osobowy, życiorys, notatki służbowe funkcjonariuszy SB i korespondencję urzędową. Powodem założenia teczki był fakt, że w latach 1970–1972 Mirosław Dakowski był zatrudniony na stanowisku starszego pracownika naukowego w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Związek Sowiecki). Materiały dotyczą okresu od 03.03.1970 do 08.08.1977. IPN BU 0586/3433 (8777/A, 5145/A).
Mirosław Andrzej Dakowski, działacz NSZZ „Solidarność”, został zarejestrowany 9.06.1982 pod nr. 33898 przez Wydział V-1 KSMO jako figurant do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Atom” (nr rej. 6918), w ramach której Służba Bezpieczeństwa „kontrolowała operacyjnie” Instytut Badań Jądrowych w Świerku (SO założona 31.01.1973 przez Wydział II KSMO została przekazana w dn. 1.07.1978 do Wydziału III-A-1, następnie V-1). Powodem rejestracji było „destrukcyjne oddziaływanie na środowisko naukowe Instytutu”. 2.03.1983 pod nr. rej. 33898 zmieniono charakter zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Willa”. Akta SO krypt. „Atom” zniszczono w styczniu 1990 r. bez archiwizacji. Materiały zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
2.03.1983 zmieniono charakter zainteresowania operacyjnego ze Sprawy Obiektowej krypt. „Atom” na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Willa”. Sprawa o nr. 33898 dotyczyła Mirosława Andrzeja Dakowskiego i jego „wrogiej działalności w środowisku”. 1.06.1984 materiały zostały przekazane do Wydziału VII Departamentu V MSW. Materiały zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
13.06.1984 Mirosław Andrzej Dakowski został zarejestrowany pod nr. 86836 przez Wydział VII Departamentu V MSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Fizyk”. 4.11.1985 materiały przekazano do Wydziału III-2 SUSW gdzie 26.11.1985 Mirosław Andrzej Dakowski został zarejestrowany pod nr. 43786 jako figurant SOR o tym samym kryptonimie. Sprawa dotyczyła „działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny”. 15.01.1990 materiały zniszczono bez archiwizacji. Materiały zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Mirosława Andrzeja Dakowskiego z lat 1975-1989 zawierają informacje o dwóch odmowach wydania paszportu. W kwestionariuszu z 12.06.1975 Dakowski stwierdził, że około roku 1964 otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd do Szwajcarii i Austrii. Z kolei w 1984 r. (wniosek złożony 9 marca) odmówiono mu wyjazdu do NRD. W uzasadnieniu powołano się na art. 4., pkt 2., ust. 2. ustawy z 17.06.1959 o paszportach (z treści materiałów wynika, że odmowa nastąpiła z powodów politycznych). Po złożeniu odwołania Mirosław Andrzej Dakowski otrzymał zgodę na wyjazd. IPN BU 763/26425 (EAGA 26524).