Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Tadeusz
Nazwisko: Olko
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 03-01-1952
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 19.12.1981 Tomasz Olko został zarejestrowany pod nr 5931 przez Wydział III-A (następnie Wydział V) KW MO w Siedlcach jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Działacz”. Dnia 27.06.1983 materiały przekazano do Grupy V KM MO w Mińsku Mazowieckim, a 29.02.1984 do Wydziału V WUSW w Siedlcach - gdzie w dzienniku rejestracyjnym zmieniono kategorię na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Globus”. Materiały zniszczono w styczniu 1990 bez archiwizacji. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 29.02.1984 materiały dotyczące Tomasza Olki, pozostającego w „operacyjnym zainteresowaniu” Pionu V RUSW w Mińsku Mazowieckim (nr rej. 5931), przekazano do Wydziału V WUSW w Siedlcach, który włączył je do akt Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Globus” (nr rej. 7075). Dnia 11.12.1985 materiały przejął Wydział III WUSW. W dniu 19.12.1985 SOR o krypt. „Globus” zakończono, a materiały włączono do akt SOR o krypt. „Skos” (zarejestrowanej 17.04.1985 pod nr 7574). Z kolei w dniu 9.05.1987 materiały dotyczące Tomasza Olki wyłączono z akt SOR krypt. „Skos” i przekazano do Wydziału II WUSW w Siedlcach, natomiast w dzienniku rejestracyjnym zmieniono kategorię zainteresowania SB tą sprawą na SOR o krypt. „Fonia”. Materiały zniszczono w styczniu 1990 bez archiwizacji. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 9.05.1987 materiały dotyczące Tomasza Olki, pozostającego w „operacyjnym zainteresowaniu” Wydziału III WUSW w Siedlcach (nr rej. 5931), wyłączono z akt Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Skos” i przekazano do Wydziału II WUSW. Następnie zmieniono charakter rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Fonia” (zarejestrowanej 26.11.1986 pod nr 8395). Dnia 18.08.1988 sprawę tę przekazano do Wydziału III WUSW w Siedlcach, a 2.01.1990 akta SOR krypt. „Fonia” zniszczono bez archiwizacji. Materiały zniszczono w styczniu 1990 bez archiwizacji. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 31.08.1982 Tomasz Olko został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku - na podstawie decyzji 9/82, wydanej 30.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach w związku z tym, że „organizował konspiracyjną działalność antypaństwową”. Został zwolniony z internowania dnia 11.10.1982. IPN By 88/216 (31/82/156).
W roku 1984 Tomasz Olko został objęty postępowaniem Wydz. Śledczego WUSW w Siedlcach jako podejrzany o to, że „posiadał bez zezwolenia radiowe aparaty nadawcze". Sąd Wojewódzki w Siedlcach umorzył jednak to postępowanie na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. Materiały złożono do Archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach pod sygn. 90/III. Materiały zniszczono 08.01.1990. Wpis na podstawie zapisu w kartotece.
Informacje i zapisy dotyczące Tomasza Olko znajdują się w materiałach administracyjnych SB z KW MO w Siedlcach - przede wszystkim w rejestrze tzw. zastrzeżeń wyjazdów zagranicznych, wniesionych wobec różnych obywateli przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989. Znajdują się też w aktach postanowień o zastrzeżeniu bądź anulowaniu zastrzeżeń wyjazdów za granicę. IPN Lu 0427/5, IPN Lu 0426/238.
.