Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Pernach
Nazwisko rodowe: Rot
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 30-06-1939
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Edyta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Pernach została zarejestrowana 06.11.1968 pod numerem 25125 przez Wydział IV Departamentu II MSW do teczki zagadnieniowej (przekwalifikowanej następnie na Sprawę Obiektową o nr rej. 21276) o kryptonimie „Skorpion”, dotyczącej osób współpracujących z wywiadem izraelskim. Powód: „W czerwcu 1966 wyjechała do Włoch na zaproszenie obywatela USA, któremu 1968 zastrzeżono przyjazdy do PRL” oraz wpisano do rejestru osób niepożądanych. Sprawa kilkakrotnie archiwizowana i podejmowana, ostatecznie zdjęta z ewidencji 27.09.1987. Złożona do archiwum pod sygnaturą 44252/II. IPN BU 0908/6 (44252/II) akta.
Maria Pernach, członek NSZZ „Solidarność” w Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości, została zarejestrowana 27.04.1981 przez Wydział V Departamentu III A do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Zwiadowca” i nr. 65065 (sprawa zarejestrowana 27.04.1981 w kategorii „meldunek”, przekwalifikowana 19.01.1982 na SOS). Sprawę zakończono 21.12.1982, a materiały złożono 07.02.1983 do Archiwum Biura „C” pod sygnaturą 51559/II. Materiały o sygn. 51559/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Maria Pernach występuje w aktach prokuratorskich dotyczących innej osoby podejrzanej o udział w okresie do 19.04.1984 w nielegalnym związku podziemnych struktur b. NSZZ "Solidarność", którego działalność miała prowadzić do wywołania niepokoju publicznego; w ramach działalności przechowywała z zamiarem rozpowszechniania różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa. IPN BU 576/151 t. 1-2 (II Ds. 70/84).