Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Romański
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 13-11-1953
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka spraw Zarządu II Sztabu Generalnego WP zawierająca materiały z lat 1973-1985 o sygnaturze 14/79. Stanisław Romański przechodzi w notatce z 14.06.1980, sporządzonej w związku z typowaniem go na tzw. "językowca". Podstawą do wytypowania kandydatury S. Romańskiego do ew. współpracy była znajomość języka hiszpańskiego oraz doświadczenie w podróżach zagranicznych, jednak z treści notatki wynika, iż nie był on zainteresowany współpracą. W materiałach brak jest informacji co do dalszego przebiegu i rezultatu sprawy. IPN BU 2602/19899 (14/79).
Stanisław Romański 14.12.1981 został internowany na wniosek Wydziału III KWMO w Elblągu na podstawie art. 42 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym "ze względu na uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności w czasie obowiązywania stanu wojennego nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa". Osadzony 19.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. 15.06.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Decyzję o internowaniu uchylono 7.12.1982. IPN Gd 162/357.
Stanisław Romański został zarejestrowany 17.12.1982 przez Wydział III KWMO w Elblągu jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Buntownik” nr 6159. Powodem zainteresowania było: „wykorzyst[ywanie] organizacji społecz[no]-politycznej do negatywnej działalności politycznej”. Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności", a materiały zarchiwizowano 16.11.1983 w Wydziale „C” WUSW w Elblągu pod sygn. 891/II. Materiałów o sygn. 891/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dn. 2.05.1984 S. Romański został zarejestrowany pod nr. 7514 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Filozof” (nr rej. 7426). Sprawa była prowadzona przez Wydział III WUSW w Elblągu od 31.01.1984 i dotyczyła „wykorzystywania organizacji społ[eczno]-politycznych, instytucji, związków i stowarzyszeń do prowadz[enia] negatywnej działalności politycznej”. 28.03.1987 materiały SOS krypt. „Filozof” włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Komisja”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
28.03.1987 materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Filozof”, do której pod nr. 7514 zarejestrowany był Stanisław Romański, włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Komisja” (nr rej. 10155) prowadzonej przez Wydział III WUSW w Elblągu od 03.11.1986. W zachowanych materiałach ewidencyjnych brak informacji o charakterze tej sprawy. Akta SOR krypt. „Komisja” nie zostały zarchiwizowane, a kartę rejestracyjną wycofano 22.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumenty operacyjne dotyczące „zabezpieczenia” uroczystości pierwszomajowych oraz II wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II w Polsce, w czerwcu 1983 roku. W materiałach znajdują się notatki służbowe, szyfrogramy i wykazy osób przewidzianych do zatrzymania lub przeprowadzenia z nimi rozmów „profilaktyczno-ostrzegawczych”. Stanisław Romański występuje w piśmie naczelnika Wydziału III KWMO w Elblągu z 19.04.1983 skierowanym do Wydziału VIII Departamentu III MSW. Według treści dokumentu Romański był wówczas osobą pozostającą w „operacyjnym zainteresowaniu” KWMO w Elblągu, wytypowaną do przeprowadzenia „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej”. IPN BU 0236/263 (2325/IV/2).
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych dla Stanisława Romańskiego nr EL-128/Z/86 do wszystkich krajów świata „ze względu na bezp[ieczeństwo] państwa, obronność, ochr[onę] taj[emnicy]” wniesione przez Wydział III WUSW w Elblągu na okres od 21.10.1986 do 10.12.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.